Thứ Bảy tuần 10 Thường niên

Lễ thánh Ba-na-ba, tông đồ

 

Suy niệm Công vụ Tông đồ 11:21-26; 13:1-3

 

Ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa.  (Công vụ Tông đồ 11:23)

 

          Bạn có biết ai hầu như là do một biệt danh của họ không?  Đôi khi biệt danh lại giúp người ta hiểu được cá tính của một người mà bình thường người ta không thể nhớ họ được bằng cái tên gọi!  Đó dường như là trường hợp của thánh Ba-na-ba, tên thật của ngài là Giu-se (Công vụ Tông đồ 4:36).  Qua những điều chúng ta đọc thấy trong sách Công vụ, Ba-na-ba nghĩa là “con của sự khích lệ”, chắc chắn xứng với cái tên mới này của ngài.

          Ba-na-ba đã đặc biệt khích lệ một người bạn tên là Sa-un người Tác-xô, tức là thánh Phao-lô.  Trong khi các tông đồ vẫn còn e dè đối với Sa-un, thì Ba-na-ba đã bảo đảm cho ngài và đã giúp ngài được đón nhận tại Giê-ru-sa-lem.  Rồi khi Ba-na-ba được sai đến An-ti-ô-khi-a để chăn dắt giáo hội đang lớn mạnh tại đó, ngài đã tìm Sa-un ở Tác-xô cách đấy một trăm dặm, rồi đưa Sa-un về An-ti-ô-khi-a để giúp đỡ các tín hữu tân tòng tại đây.  Từ An-ti-ô-khi-a, cả Sa-un lẫn Ba-na-ba đã cùng hành trình truyền giáo và giúp loan truyền Tin Mừng tại nhiều nơi.

          Khi nghĩ đến những ngày đầu của Giáo Hội, chúng ta thường nghĩ ngay tới tên của Phao-lô hơn là tên của Ba-na-ba.  Nhưng nếu không có Ba-na-ba, có thể Phao-lô sẽ chẳng khi nào trở thành một nhà truyền giáo vĩ đại mà chúng ta tôn kính ngày nay.  Có thể ngài sẽ chẳng bao giờ viết những bức thư giá trị.  Có thể ngài sẽ chẳng bao giờ mở rộng biên giới của Giáo Hội tới rất nhiều vùng đất chưa biết Chúa!

          Giáo Hội đầy những câu chuyện các anh hùng liệt nữ có thể nổi tiếng trong thời họ, nhưng rồi những câu chuyện của họ đã phai dần trong ký ức.  Cũng có không biết bao nhiêu “anh hùng địa phương” mà sự thánh thiện và lòng nhiệt thành của họ đối với Chúa chỉ được những người trong một thành phố hay một giáo xứ biết đến thôi.  Dù họ được tôn kính hay không, Chúa biết những câu chuyện của họ và Người tôn vinh họ.

          Điều ấy cũng đúng với bạn.  Thậm chí những việc nhỏ nhặt bạn đang làm để phụng sự Chúa cuĩng khiến cho các thiên thần vui mừng.  Có thể chỉ ít nguời bên ngoài gia đình bạn thấy được lòng nhiệt thành của bạn và cám ơn bạn.  Nhưng bạn đừng bao giờ quên là Chúa thấy.  Chúa biết.  Và Người rất là vui.

 

          “Lạy Chúa, con thuộc về Chúa!  Con cảm tạ Chúa đã gọi con.  Xin giúp con chu toàn ơn gọi ấy với sự bình an và nhiệt thành mà thánh Ba-na-ba đã có”.