Thứ Hai tuần 10 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:1-12

 

Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.  (Mát-thêu 5:6)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình đã đi lang thang thật lâu trong một sa mạc nóng nực và khô ran.  Rồi bạn thoáng thấy có một cái giếng ở đằng xa.  Bạn không chắc chắn giếng có nước hay không, nhưng điều ấy không quan trọng.  Một cách tuyệt vọng, bạn lấy hết sức lết tới nó.  Cơn khát thực sự giống như vậy đó.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói về một thứ cơn khát khác, cơn khát thiêng liêng.  Nhưng thay vì so sánh cơn khát thiêng liêng với cơn khát của một người lê bước trong sa mạc, Người gọi cơn khát thiêng liêng là cơn khát “có phúc” (Mát-thêu 5:6).  Phúc thay ai khát khao – trong tiếng Hy-lạp, từ makarios là kẻ có phúc.  Những kẻ khát khao này thực sự đang ở một nơi tốt cho họ.  Nhưng làm sao để làm kẻ khát khao ấy?

          Sự thực là hết thảy chúng ta đều khao khát thiêng liêng và chỉ có Chúa mới làm thỏa mãn được cơn khát khao ấy.  Nhận ra được điều đó hay không, tất cả chúng ta đều mong mỏi ở gần Chúa và được tràn đầy sự sống cũng như tình yêu của Người.  Chúa Giê-su biết rõ điều ấy.  Vì thế Người đã ban cho người phụ nữ Sa-ma-ri tại bờ giếng Gia-cóp được nếm “nước ban sự sống” của Người (Gio-an 4:10).  Chúa biết sự trọn vẹn bà đã cố tìm kiếm trong hôn nhân mà không gặp thì chỉ có Người mới có thể ban cho bà.  Vì thế, Chúa đã nói chuyện lâu giờ với bà;  Người muốn giúp bà nhận ra cơn khát của bà.

          Chúa Giê-su luôn sẵn sàng ban cho chúng ta nước uống.  Người sẵn lòng làm cho chúng ta được tràn đầy nước ban sự sống.  Nhưng giống như Người đã chờ đợi người phụ nữ Sa-ma-ri, Người đang đợi chờ chúng ta nhận biết mình khao khát như thế nào.  Các nhà chuyên môn nghiên cứu về sức khỏe khuyến khích chúng ta uống nhiều nước, bốn lít mỗi ngày!  Cho nên chúng ta đừng đợi cho tới khi khát khô cổ họng.  Chúng ta phải tiếp tục uống.  Đối với Chúa Giê-su cũng vậy.  Chúng ta luôn cần đến nước ban sự sống của Người, dù chúng ta có cảm thấy khát hay không.

          Bạn đừng lo lắng mình uống nhiều quá.  Nếu bạn đến với Chúa và thưa với Người:  “Con khát”, Người sẽ không từ chối bạn đâu.  Trái lại, Người sẽ rất vui!  Người thích làm cho chúng ta được đầy tràn;  Người thích bổ dưỡng cho sức khỏe thiêng liêng của chúng ta.  Vậy bạn cứ tiến tới và hãy uống nước ban sự sống của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con khát khao Chúa.  Xin Chúa hãy đến, lạy Chúa, và xin ban cho con nước hằng sống của Chúa”.