Thứ Năm tuần 10 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:20-26

 

Ai mắng anh em mình là đồ ngốc.  (Mát-thêu 5:22)

 

          Trong sinh hoạt chính trị, nghe những “chuyên viên lèo lái dư luận” rất có thể khiến mình đi lạc đường.  Họ bảo rằng những người ủng họ đảng kia là những kẻ tham lam, không biết gì tới người nghèo hoặc đảng ấy là không có tinh thần quốc gia và ghét bỏ những giá trị cổ truyền.  Nhưng khi gặp một người ủng hộ đảng ấy, bạn mới khám phá ra không phải như vậy.  Điều ấy cho bạn thấy những cái mác gắn trên người ta tai hại chừng nào.

          Biết như thế, bạn có thể hiểu rõ hơn tại sao Chúa Giê-su cảnh báo những kẻ nghe Người giảng đừng gọi ai là “đồ ngốc” (Mát-thêu 5:22).  Không những Chúa ám chỉ những phê bình vội vàng chúng ta biểu lộ trong một phút bực tức hay thất vọng, mà Người còn nói về việc chúng ta “chụp mũ” người khác nữa.  Gọi hành động của người khác là ngu ngốc, đó là một chuyện, nhưng gọi chính người ta là đồ ngốc thì hoàn toàn là một chuyện khác.  Vì lúc ấy, chúng ta đã vượt quá giới hạn chỉ trích điều người ta làm để bắt đầu tấn công họ rồi.  Theo Chúa Giê-su, đây là một hình thức giết người, không giết thân xác, nhưng là giết tinh thần.

          Giờ đây hầu hết chúng ta đều xấu miệng chỉ trích những người chung quanh, lập đi lập lại nhiều lần.  Lại nữa, biết bao lần chúng ta đều bị cám dỗ nói xấu, hay ít ra nghĩ xấu về người khác.  Ngay cả những người chúng ta thân cận hằng ngày cũng có thể làm những điều khiến chúng ta bực bội.  Nhưng thay vì chúng ta tự hỏi:  “Làm sao tôi có thể giữ mình đừng xét đoán ‘người ấy’ hôm nay?”, thì có lẽ tốt hơn chúng ta nên tự hỏi:  “Làm sao tôi có thể yêu thương họ như Chúa Giê-su yêu thương?”

          Câu trả lời là hãy nghĩ đến Chúa đã yêu thương mỗi người chúng ta hôm nay.  Rồi bạn hãy cố gắng áp dụng những tư tưởng ấy vào những người bạn đặc biệt có vấn đề đối với họ.  Chúa có những nhãn hiệu Người dành cho họ:  “Trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương” (I-sai-a 43:4).  “Ngươi là dân Ta tuyển chọn” (I-sai-a 51:16).  “Anh em là bạn hữu của Thầy” (Gio-an 15:14).

          Nếu bạn không nhớ được nhãn hiệu nào khác, hãy để cho nhãn hiệu sau đây được in sâu trong tâm hồn bạn:  “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” (1 Gio-an 3:1).  Cứ giữ câu Kinh Thánh này trước mắt bạn và mọi nhãn hiệu khác sẽ mờ dần.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con yêu thương mọi con cái Chúa, đối xử với họ như con mong được đối xử và biết nhận ra nơi họ phản ánh vinh quang Chúa”.