Thứ Ba tuần 11 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 51:3-6,11,16

 

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.  (Thánh Vịnh 51:3)

 

          Thường khi đi xưng tội, chúng ta chỉ chú ý đến tội lỗi mình, đến việc mình đã hành động xấu xa như thế nào thôi.  Tuy nhiên hơi mỉa mai một chút nếu nghĩ lại rằng chúng ta đã được dạy là tình trạng tội lỗi chúng ta không bao giờ to lớn hơn tình yêu và lòng thương xót của Chúa.  Có lẽ chúng ta nên chú tâm đến Chúa thật nhiều mới đúng!

 

          “Lạy Chúa, con biết Chúa tốt lành.  Con biết kế hoạch Chúa dành cho đời con là tốt và Chúa chẳng muốn điều gì khác ngoài điều tốt cho con.  Vậy mà những chọn lựa của con lại chẳng luôn luôn vì những điều tốt ấy.  Xin Chúa tha thứ cho con vì những chọn lựa ấy.  Vì Chúa là Cha đầy yêu thương, xin cất đi tội lỗi con.  Xin ban cho con ân sủng cần thiết để con biết chọn lựa theo tình yêu của Chúa chứ không phải theo tính ích kỷ của con.

          “Lạy Cha, Cha thật cảm thông!  Cha luôn quan tâm đến con.  Cha biết con được dựng nên như thế nào.  Cha biết những ưu điểm và nhược điểm của con.  Cha cảm thông với con khi con đau khổ, thậm chí cả khi trục trặc là do lỗi của chính con.  Cha đổ tràn trên con lòng ưu ái và dịu dàng sửa đổi con.  Cha không bao giờ trút giận trên con;  trái lại, Cha đến với con để kéo con về với Cha.  Con nhận biết lỗi phạm của con đối với Cha và đem lòng con về với Cha.  Lại một lần nữa, con được nghỉ ngơi bên trái tim Cha và để cho tình Cha tràn vào trong con và chữa lành con.

          “Lạy Chúa, Chúa luôn hết lòng.  Mỗi khi Chúa bắt đầu điều gì, Chúa xem xét nó cho tới khi hoàn tất.  Điều ấy thể hiện nơi hoạt động của Chúa trong đời con cũng như trong bất cứ điều gì khác.  Chúa muốn điều gì tốt nhất cho con, rồi Chúa chỉ hài lòng khi nào Chúa đã dẫn con ra khỏi những vết thương và tội lỗi đã làm cho con xa Chúa.  Xin Chúa tha thứ cho con vì con nghi ngờ mình không bao giờ thay đổi được.  Xin tha thứ cho con vì con nghi ngờ Chúa không chăm sóc cho con, cả khi con không hoàn tất được những kế hoạch của Chúa.  Xin cho con được tràn đầy lòng tín thác vững vàng vào sự giúp đỡ đầy yêu thương và không mỏi mệt của Chúa.

          “Lạy Cha, Cha là thầy dạy của con.  Con tin rằng Cha muốn dẫn con theo đường lối Cha.  Xin Cha tha thứ cho con vì những lần con đã chối bỏ Cha và quyết định theo đường lối của riêng con.  Con cảm tạ Cha vì mặc dù con lùi bước, Cha vẫn tiếp tục theo đuổi con.  Con sẽ vui mừng trong sự nhân lành và từ ái của Cha luôn dành cho con”.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha về lòng thương xót của Cha.  Con cảm tạ Cha về lòng trung thành Cha dành cho con.  Lạy Chúa, xin giúp con bước theo Chúa sát hơn”.