Thứ Bảy tuần 11 Thường niên

Suy niệm 2 Sử biên niên 24:17-25

 

Vua Giô-át không nhớ đến tình nghĩa mà ông Giơ-hô-gia-đa, thân phụ ông Da-ca-ri-a, đã dành cho mình.  (2 Sử biên niên 24:22)

 

          Triều đại vua Gio-át đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn!  Khi người cha gian ác bị giết chết thì vua còn là một đứa bé.  Rồi bà nội của vua lên nắm quyền hành và giết sạch mọi người trong hoàng tộc.  Nhưng cậu bé hoàng tử được người cô ruột ẵm đem đi trốn và nuôi dưỡng 6 năm trời.  Tư tế Giơ-hô-gia-đa là chồng của người cô này đã làm tư vấn cho Gio-át khi cậu lên làm vua.

          Thật đáng buồn, lúc tư tế Giơ-hô-gia-đa vừa mới qua đời thì Giô-át dường như quên hết mọi điều đã học.  Ông và dân chúng đã quay lưng lại với Thiên Chúa để thờ ngẫu thần.  Khi Thiên Chúa đưa con của Giơ-hô-gia-đa lên làm ngôn sứ để khiển trách nhà vua và dân chúng, Gio-át liền giết vị ngôn sứ để bịt miệng.

          Giống như vua Gio-át, mỗi người chúng ta đều có một khởi đầu đầy hứa hẹn.  Chúng ta được đưa vào gia đình Thiên Chúa nhờ bí tích rửa tội, rồi từ đó Chúa đã hoạt động trong cuộc sống chúng ta – qua cha mẹ và những người đỡ đầu, các thầy cô và bạn bè là những người dưỡng nuôi sự sống của Chúa trong chúng ta, qua tất cả những hoàn cảnh giúp chúng ta mở mắt và mở lòng cho Chúa cũng như cho dân Người.  Vậy mà trong khi một vài người trong chúng ta âm mưu giết hại bạn bè, thì tất cả chúng ta lại có những lúc nghe theo những tiếng gọi hoặc những chọn lựa để ngoảnh mặt không nhìn nhận Chúa.

          Đừng để câu chuyện của Gio-át trở thành câu chuyện của đời sống chúng ta.  Nếu bạn nghĩ mình đang đi trật đường, đừng thất vọng!  Nguyên sự kiện bạn nhận ra được tình trạng ấy đã là một dấu hiệu cho thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong bạn rồi.

          Vậy bạn có muốn quay về với Chúa không?  Hãy cùng với thánh Phao-lô tuyên dương lòng tin tưởng của bạn rằng “Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm” (Phi-líp-phê 1:6).  Rồi bạn hãy tìm cách để thưa xin vâng với Chúa Thánh Thần – tức là những cách ngược lại với những gì vua Gio-át đã làm.  Nếu bạn cảm thấy lương tâm thúc đẩy, hãy hướng về Chúa trong tinh thần sám hối.  Hãy dành thì giờ ở bên những người có thể giúp bạn được gần Chúa mỗi ngày một hơn.  Hãy quyết tâm cảm ơn những người đã giúp đỡ bạn.

          Trên hết, bạn hãy ngợi khen Chúa, Đấng đã khởi sự công việc tốt lành nơi bạn và Đấng vẫn tiếp tục hoạt động để làm cho công việc ấy được hoàn tất!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã hoạt động trong con.  Xin Chúa cho con thấy phải cộng tác với Chúa ngày hôm nay như thế nào”.