Thứ Năm tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:7-15

 

Anh em hãy cầu nguyện như thế này.  (Mát-thêu 6:9)

 

          Có khi nào bạn thấy một em bé chơi xếp những khối hình chưa?  Đó là trò chơi quen thuộc gồm những miếng gỗ nhỏ có hình tam giác, hình vuông, hình tròn và có những lỗ mang những hình ấy, để đứa bé bỏ những miếng gỗ lọt qua những lỗ ấy.  Đó là một ý tưởng rất đơn giản, tuy nhiên, nếu đứa bé không tập luyện và phát triển sự phối hợp, thì nó khó có thể điều chỉnh những khối hình cho đúng với các lỗ trống.

          Đôi khi việc cầu nguyện cũng giống như cố gắng đặt đúng khối hình vào đúng lỗ của nó.   Vậy tôi phải cầu nguyện thế nào đây?  Tôi phải cầu nguyện điều gì?  Thế nào là cầu nguyện thành công?  Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giê-su đã rút gọn lại những yếu tố cần thiết:  Hãy giữ cho việc cầu nguyện được đơn sơ.  Hãy thực tập.  Hãy điều chỉnh con người bạn cho đúng cách.  Kinh Lạy Cha, tuy rất quen thuộc, nhưng không chỉ là một kinh nguyện hay;  nó còn là mẫu mực giúp chúng ta cầu nguyện nữa.

          Thí dụ, nhiều lời không phải luôn là việc cầu nguyện tốt.  Đúng ra, chúng ta càng nói ít thì càng có nhiều thì giờ để lắng nghe Chúa.  Đôi khi lời nói của chúng ta, dù rất có ý và đầy lòng thành, nhưng vẫn thua xa những lời Chúa muốn nói với chúng ta.

          Chính trong thinh lặng và đơn sơ, chúng ta có thể điều chỉnh con người mình theo ý Chúa và tư tưởng của Người.  Chúng ta có thể thờ phượng Người (“chúng con nguyện danh Cha cả sáng”) và vâng phục những điều Người muốn (“ý Cha thể hiện”).  Rồi chúng ta có thể tin tưởng Người quan phòng cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện mỗi ngày (“xin Cha ban cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”) và sống hòa hợp với Chúa và với anh chị em (“và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha…”).  Khi chúng ta cứ cố gắng kiên trì trong cầu nguyện để dâng lên mọi nhu cầu của chúng ta, thì Cha chúng ta sẽ giúp chúng ta ý thức sâu xa hơn được những điều trong tâm trí Người.

          Đó là chìa khóa để cầu nguyện “thành công”!  Khi dành thì giờ ở với Chúa, chúng ta hãy phó thác cho Người, lắng nghe Người, Người sẽ làm cho chúng ta nên giống như Người.  Việc thờ phượng của chúng ta sẽ có chiều sâu hơn.  Việc chuyển cầu của chúng ta sẽ biểu lộ lòng tín thác nơi Người lớn lao hơn.  Lòng sám hối sẽ giúp chúng ta thay đổi.  Giống như đứa bé phát triển khả năng, chúng ta thấy mình khá hơn để có thể đặt những khối hình vào đúng lỗ của chúng – và được gần Chúa hơn trong tiến trình đến với Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã dạy con cầu nguyện mà không giả hình giả bộ.  Xin Chúa giúp con làm theo hướng dẫn của Chúa.  Con muốn cầu nguyện một cách đơn sơ thôi!”