Thứ Sáu tuần 11 Thường niên

Suy niệm 2 Vua 11:1-4, 9-18, 20

 

Ông Giơ-hô-gia-đa lập giao ước giữa Đức Chúa, vua và dân, nhờ đó dân trở thành dân của Đức Chúa.  (2 Vua 11:17)

 

          Suốt tuần này, bài đọc thứ nhất của Thánh lễ đã kể lại cho chúng ta nghe câu chuyện ngôn sứ Ê-li-a và những đụng độ của ngài với các nhà lãnh đạo Ít-ra-en.  Các bài đọc ấy cho chúng ta biết về sứ mệnh của ngôn sứ Ê-li-a, là kêu gọi Ít-ra-en trở về với Thiên Chúa.  Rất nhiều lần Ê-li-a đã bị tẩy chay, nhưng lần nào ngài cũng học được một điều gì mới mẻ về Chúa:  Người là Đấng nào, dân Người có chỗ đứng nào trong thế giới, và kế hoạch cứu độ của Người là gì.

          Đúng thế, tiểu sử ngôn sứ Ê-li-a tựa như một khuôn mẫu với trở ngại và mặc khải.  Một bà góa cho ngài ở trọ mất đi đứa con trai bị bệnh nặng.  Ê-li-a đã kêu cầu và được Chúa nhậm lời, thậm chí còn làm cho người chết được sống lại.  Hoàng hậu I-da-ven gian ác lùng bắt ngài.  Ngài kiệt sức chán nản nằm bên gốc cây rồi nhận ra bàn tay quan phòng và che chở của Thiên Chúa.

          Sau khi Ê-li-a được đưa lên trời, một ông vua công chính đã lên ngôi và tiêu diệt việc thờ ngẫu thần.  Tin rất vui phải không?  Không đâu.  Sau đó không lâu, Ít-ra-en và các nhà lãnh đạo của họ đã đi theo con đường tội lỗi.

          Điều này có nghĩa là Ê-li-a đã thất bại phải không?  Không phải!  Tất cả những gì ngài học biết về Thiên Chúa đã dạy ngài phải tin tưởng vào kế hoạch của Người, thậm chí ngay khi còn sống, ngài cũng chẳng được thấy tin vui hé mở.  Ngài học biết rằng Thiên Chúa sẽ tiếp tục xây dựng vương quốc Người, mặc cho các nhà lãnh đạo trần gian cố gắng xây dựng những gì theo ý họ.  Ngài học biết sự khác biệt giữa những kho tàng trên trời và kho tàng trần thế.  Rồi mặc dù suốt đời ngài đã phấn đấu để giúp Ít-ra-en trở về, thì khi nhìn lại, chúng ta có thể thấy chính Ê-li-a đã cảm nghiệm được mối tương quan sâu đậm chưa từng có với Thiên Chúa:  ngài học lắng nghe Chúa và trung thành bước theo lời Người dạy bảo.

          Bạn có lo lắng là mình sẽ không thực hiện nổi những gì Chúa đang kêu gọi bạn hoặc có lẽ những gì bạn đã thất bại không?  Bạn hãy nhớ:  Chúa ưa sự trung thành hơn là thành công.  Nếu cứ ở bên Chúa, ngay cả khi bạn thất vọng, bạn sẽ có thể biết được Người nhiều hơn.  Rồi cùng với mối tương quan sâu xa ấy sẽ là niềm hy vọng, niềm vui và bình an mà ngôn sứ Ê-li-a đã có được.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con nghe tiếng Chúa.  Xin Chúa dạy con biết tín thác Chúa.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và ban cho con niềm hy vọng chắc chắn vào những kế hoạch Chúa dành cho thế giới”.