Thứ Tư tuần 11 thường niên

Suy niệm 2 Vua 2:1, 6-14

 

Đức Chúa, Thiên Chúa của Ê-li-a ở đâu?  (2 Vua 2:14)

 

          Dự một trận đấu banh quan trọng, bạn sẽ nhận thấy là khi đội khách đang giữ banh thì những người cổ võ sẽ la lớn hơn là khi đội nhà của họ đang có banh.  Họ muốn làm cho các cầu thủ đội khách bị phân tâm để sẽ chuyền banh ẩu hoặc sẽ đánh mất banh.  Tương tự như thế, chúng ta thường bị bao vây bởi trăm ngàn tiếng nói đang cố gắng làm chúng ta không còn chú ý đến mục tiêu của mình nữa.  Rồi giữa những ồn ào ấy, Cha trên trời của chúng ta đang ở đó mời gọi chúng ta hãy đến nơi thanh tĩnh để chúng ta có thể lắng nghe tiếng Người.

          Chúng ta thấy một câu chuyện tương tự trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Ngôn sứ Ê-li-a đang đi về phía sông Gio-đan, và Ê-li-sa, người kế vị ông lại từ chối không chịu rời xa ông.  Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng năm mươi anh em ngôn sứ đi theo ông, nhưng khi tới bờ sông, chỉ còn lại Ê-li-a và Ê-li-sa thôi.  Chính tại đó, nơi thinh lặng, Ê-li-sa đã mạnh dạn xin ông Ê-li-a cho mình hai phần thần khí ngôn sứ của ông.  Cũng chính nơi đó, Thiên Chúa đã cho một cỗ xe đỏ như lửa đến để đem Ê-li-a đi.  Cũng chính nơi đó, Ê-li-sa đã tìm thấy quyền năng làm cho nước sông rẽ đôi để ông đi qua.

          Chúa Giê-su rất để ý đến những tiếng nói chung quanh chúng ta.  Do đó Người dạy chúng ta hãy vào trong “phòng” khi chúng ta cầu nguyện (Mát-thêu 6:6).  Người muốn chúng ta hãy bỏ lại mọi tiếng nói khác, để có thể chú tâm vào Người.  Chúa cũng muốn chúng ta được tự do đừng mong muốn gây ấn tượng cho người khác, để Người tiếp tục gây ấn tượng cho chúng ta và dạy dỗ chúng ta biết yêu mến và phục vụ Người trên hết mọi sự.

          Vậy bạn có dành riêng một chỗ nào yên lặng để cầu nguyện không?  Một khoảng thời gian thinh lặng?  Bạn hãy gắng hết sức tránh xa những tiếng nói làm bạn phân tâm.  Hãy xếp lại mọi lo lắng về những gì người khác có thể nghĩ về bạn.  Cứ chú tâm đến một mình Chúa mà thôi.  Hãy chờ đợi những điều tuyệt diệu xảy đến như chúng đã xảy đến với ngôn sứ Ê-li-sa.  Hãy mạnh dạn xin Chúa làm cho bạn được tràn đầy sự hiện diện của Người và xin Người nói với tâm hồn bạn.  Chúa là nơi bạn sẽ tìm được sự khôn ngoan cho đời mình.  Người là nơi bạn sẽ gặp được sự chữa lành cho tâm hồn mình.  Và Người là nơi bạn sẽ tìm thấy niềm vui và bình an chỉ có Chúa mới ban được mà thôi.

 

          “Lạy Chúa, này con đây.  Chỉ một ít phút thôi, xin Chúa giúp con làm im đi mọi tiếng nói chung quanh con.  Lạy Chúa Giê-su, con muốn nghe tiếng Chúa!”