Chúa Nhật tuần 12 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:18-24

 

Ai muốn theo Ta… (Lu-ca 9:23)

          Khi còn là một đứa nhỏ, đã bao giờ bạn có những mạo hiểm chưa?  Có lẽ bạn đi vào khu rừng đằng sau nhà, hoặc khám phá ra một ngôi nhà bỏ hoang và bước vào từng phòng, leo từng bậc thang.  Mạo hiểm như vậy có thể vui, ngay cả đối với người lớn!

          Có một cuộc mạo hiểm khác rất cảm động đang mở ra khi chúng ta theo Chúa Giê-su.  Bạn chẳng bao giờ biết được Người sẽ dẫn bạn đi tới đâu!

          Chúng ta nhận thấy điều này trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giê-su hỏi các môn đệ:  “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”  Phê-rô thưa:  “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa” (Lu-ca 9:20).  Rồi Chúa Giê-su tiếp tục báo trước cuộc Thương khó của Người và dạy các môn đệ phải từ bỏ mình, vác thập giá và theo Người.  Một chương sách mới trong cuộc mạo hiểm của Phê-rô khởi đầu:  con đường thập giá.  Chắc chắn ngài sẽ thắc mắc không biết những gì đang chờ đợi trước mặt.

          Chúng ta biết rằng việc theo Chúa Giê-su đã đưa Phê-rô tới một cuộc sống mà ông không sao tưởng tượng ra được:  từ thân phận một kẻ lưới cá tầm thường trở thành tảng đá, trên đó Chúa Giê-su đã xây Giáo Hội của Người.  Nhưng Phê-rô không biết được tất cả mọi sự khi ông bắt đầu.  Điều thay đổi ấy không xảy ra trong nháy mắt.  Lại nữa, Phê-rô đặt lòng tin vào Chúa Giê-su, rồi việc làm này có nghĩa là khi dẹp bỏ tất cả những gì thuộc kế hoạch của mình, ông tiếp tục mỗi ngày bước thêm một bước mới vì ông tín thác Chúa Giê-su.

          Chúa Giê-su không nhất thiết xin bạn phải bỏ gia đình hay công việc như Người đã đòi hỏi Phê-rô.  Nhưng quả thực Người muốn làm Đấng Cứu Độ và Chúa của bạn.  Giống như cuộc mạo hiểm của Phê-rô, cuộc mạo hiểm của bạn chắc chắn sẽ có những khúc quặt hay ngã rẽ.  Có lẽ bạn đã gặp một số như vậy rồi, cho nên bạn đã học được là không phải sợ hãi gì cả.  Bạn hãy nhớ lại bài học này lần tới khi bạn phải đối phó với một khúc quặt mới.  Chúa Giê-su luôn bên cạnh bạn.  Người luôn mời gọi bạn tín thác nơi Người và theo Người.  Người sẽ không bao giờ để bạn phải thất vọng!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã gọi con bước theo Chúa.  Xin giúp con nghe và làm tất cả những gì Chúa muốn, hôm nay và mãi mãi”.