Thứ Hai tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:1-5

 

Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.  (Mát-thêu 7:5)

 

          Bạn nghĩ xem        bạn sẽ cảm thấy thế nào khi có một cái lông mi rơi vào mắt bạn – hoặc một hạt bụi hay một vật gì đó như con dãn chẳng hạn.  Khó chịu lắm phải không?  Dù bạn biết không nên làm, nhưng phản ứng đầu tiên của bạn là chớp chớp con mắt và dụi mắt để làm cho vật khiến bạn đau phải bật ra ngoài.

          Chúa Giê-su so sánh kinh nghiệm này với tội lỗi và việc xét đoán.  Chúng ta cảm thấy đau khi có vật gì vướng trong mắt làm chúng ta không nhìn được rõ nữa.  Cũng vậy, tội lỗi có thể khiến chúng ta khó mà nhìn người khác với lòng cảm thông.  Nhưng một khi đối tượng ở ngoài tầm mắt chúng ta, tức là khi chúng ta đã sám hối và được hòa giải với Chúa rồi, chúng ta sẽ có thể nhìn người khác rõ ràng hơn.  Chúng ta biết nỗi đau đớn do tội lỗi chúng ta gây ra và kinh nghiệm ấy dạy chúng ta biết thông cảm hơn một chút.  Vì thế Chúa Giê-su khuyên chúng ta đừng xét đoán và hãy nhìn người khác với lòng nhân ái.

          Những cuộc “khám mắt thiêng liêng” hằng ngày đem lại cho chúng ta hai điều lợi.  Trước hết mắt bạn sẽ nhìn rõ hơn.  Bạn sẽ cảm thấy bớt đi dần dần nỗi đau và cái nhìn lệch lạc do tội lỗi gây nên.  Thứ hai, bạn sẽ trở nên cảm thông nhiều hơn đối với người khác.  Nhận lãnh lòng thương xót của Chúa trong sự yếu đuối của bạn, bạn sẽ thấy mình được thúc giục hãy chia sẻ lòng thương xót ấy với người khác.  Bạn sẽ đến với anh chị em trong nhân ái và yêu thương, hiểu được những phấn đấu của họ và đem đến cho họ lòng nhân hậu bạn đã nhận được.

          Vậy bạn đừng quên khám mắt mình hôm nay và mọi ngày nhé.  Bạn có thể sử dụng thời giờ cuối ngày để xét lương tâm.  Bạn hãy nhìn lại những gì đã xảy ra trong ngày, tốt cũng như xấu, rồi xin Chúa ban ơn tha thứ cho những cách bạn đã làm mất lòng Chúa hoặc người khác.  Nếu có gì là trầm trọng, hãy quyết định đi xưng tội càng sớm càng tốt.  Đừng sợ đến với Chúa, mang theo tội lỗi và những phấn đấu của bạn.  Hãy để cho lòng thương xót của Chúa đem lại ơn tha thứ và chữa lành cho bạn, để bạn có thể vượt qua được.

 

          “Lạy Chúa, con muốn mắt con được rõ.  Con muốn nhìn anh chị em với sự cảm thông.  Xin Chúa xóa tọi con, tội che khuất cái nhìn của con, và với lòng thương xót của Chúa, xin soi sáng cho con”.