Thứ Năm tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:21-29

 

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy:  ‘Lạy Chúa!  Lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu!  (Mát-thêu 7:21)

 

          Bạn có biết ai thu thập áo thun để treo trong tủ áo của họ không?  Có lẽ đó là những cái áo kỷ niệm từ những biến cố như cuộc chạy đua được bảo trợ do những hội từ thiện địa phương, đại hội âm nhạc, những cuộc tĩnh tâm hoặc những sinh hoạt bác ái.

          Bạn nghĩ sao nếu người nào đó mang một cái áo nói lên điều mà chính người ấy chẳng bao giờ tham dự cả?  Có lẽ thật là bối rối nếu có ai bước tới và hỏi:  “Bạn đã có mặt trong biến cố đó hả?  Nói cho tôi biết về biến cố ấy đi!”  Đúng là không chân thực phải không?

          Chúa Giê-su nói về tính chân thực ở đây khi kết thúc Bài giảng trên núi.  Người bảo những kẻ nghe Người rằng:  nếu chỉ “mang chiếc áo thun” thôi thì chưa đủ đâu;  đời sống họ cần phải thay đổi nữa.  Điều ấy là thật ngày nay.  Là một phần tử thuộc giáo xứ chúng ta và tham dự Thánh lễ đều đặn dĩ nhiên là điều tốt.  Chăm chú nghe dạy dỗ cũng rất quan trọng.  Nhưng nếu ân sủng chúng ta nhận được từ những việc ấy không thay đổi được tâm hồn, thì đúng là chúng ta xây nhà trên cát (Mát-thêu 78:26).

          Điều ấy nghe có vẻ nản lòng lắm phải không?  Nhưng Chúa Giê-su không có ý làm chúng ta nhụt chí.  Người cũng chẳng muốn chúng ta vâng lời vì sợ hãi.  Không đâu, nhưng Người muốn chúng ta nhận ra rằng những mệnh lệnh của Người đem lại cho chúng ta lối sống thăng tiến, phấn khởi và xây dựng.  Người muốn chúng ta xây dựng căn nhà thiêng liêng của chúng ta trên nền móng vững chắc do một cuộc sống trong sự hiện diện của Người, một cuộc sống được sức mạnh Thần Khí của Người hướng dẫn, một cuộc sống với những chiến thắng tội lỗi, và lòng thương xót chiến thắng trên việc xét đoán người khác.  Chính ma quỷ là kẻ đang cố thuyết phục chúng ta rằng theo Chúa Giê-su là một gánh năng và khiến chúng ta mất tự do.

          “Mang chiếc áo thun” của đức tin không phải là một gánh nặng;  đó là một đặc ân.  Đó là điều cho bạn có cơ hội để làm những việc lớn cho Chúa.  Mỗi ngày có thể là một cơ hội mới để thực hành đức tin ấy, lấy ân sủng Chúa làm sức mạnh hành động.  Hôm nay có thể bạn được kêu gọi hãy cầu nguyện cho một người đang có những nhu cầu vô cùng khẩn thiết. Hoặc có thể bạn cảm thấy cần ăn chay vì một ý nguyện quan trọng.  Hoặc bạn cảm thấy được soi sáng hãy chia sẻ đức tin với một người đang cô đơn.  Những điều có thể làm thì nhiều vô kể, mỗi việc đều để lại cho bạn một cảm nghiệm mới mẻ về niềm vui của Chúa Giê-su và tình yêu của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã mời gọi con yêu mến Chúa và cho con được tràn đầy tình yêu và ân sủng Chúa”.