Thứ Sáu tuần 12 Thường niên

Lễ mừng sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả

 

Suy niệm Lu-ca 1:57-66, 80

 

Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?  (Lu-ca 1:66)             

 

          Bạn nghĩ điều gì là quan trọng nhất về Gio-an Tẩy Giả?  Lòng nhiệt thành của ngài  đối với Chúa?  Lời rao giảng rõ ràng và nhiệt tình?  Có thể là lòng hy sinh hoặc khiêm nhường ngài đã biểu lộ, mặc dù ngài là người nổi tiếng?

          Còn điều này nữa, thậm chí trước khi chào đời, Gio-an đã nhảy mừng trước sự hiện diện của Mẹ Ma-ri-a và Chúa Giê-su.  Bạn hãy tưởng tượng:  đây là một em bé còn ở trong bụng mẹ, khó mà ý thức được những gì bên ngoài, rồi lại còn được bao bọc trong dạ mẹ, thế mà lời chào của Mẹ Ma-ri-a đã làm cho ngài được đầy Thánh Thần và có phản ứng lạ lùng như vậy.

          Việc nhảy mừng này nhắc chúng ta nhớ tới bà Re-béc-ca, vợ ông I-xa-ác, cũng đã cảm nhận nhiều hành vi khác thường giữa hai đứa trẻ sinh đôi ở trong bụng bà.  Re-béc-ca đã hỏi Chúa tại sao xảy ra điều ấy và Người bảo bà rằng một điều gì mang tính cách thiêng liêng và tiên tri sắp xảy ra trong bà (Sáng thế 25:20-23).  Vua Đa-vít cũng đã nhảy múa trước hòm bia giao ước khi ông đưa hòm bia về nơi tôn kính ở Giê-ru-sa-lem.  Ông yêu mến Thiên Chúa đến nỗi không kiềm chế nổi mình nữa (2 Sa-mu-en 6:14-15).  Ngôn sứ I-sai-a đã viết rằng trong thời đại sắp tới, khi vinh quang Chúa tỏ hiện thì người què cũng nhảy lên vui mừng (35:4-6).

          Sự kiện Gio-an nhảy mừng cho chúng ta thấy một phần nào trong chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa, bất kể chúng ta làm gì hoặc chúng ta là ai.  Việc nhận biết ấy được ghi tạc trong cách Người dựng nên chúng ta, dù chúng ta là những em nhỏ còn ở trong bụng mẹ giống như Gio-an, là những vua chúa như Đa-vít, hoặc là người nghèo khổ được ngôn sứ I-sai-a mô tả.  Khả năng nhận biết ấy ở trong hết thảy chúng ta và cũng là điều Chúa Thánh Thần muốn làm cho nó sống dậy.  Chúa Thánh Thần muốn tất cả chúng ta đều có khả năng nhận biết Chúa Giê-su và vui mừng trước sự hiện diện của Người, dù Người đến với chúng ta qua những cách khiêm nhường giống như Người đã đến với Gio-an.

          Vậy trong ngày lễ trọng này, chúng ta hãy tôn kính thánh Gio-an Tẩy Giả vì tất cả những gì ngài đã làm cho Chúa Giê-su và cho chúng ta.  Gio-an quả thực là một trong những vị đại thánh của Giáo Hội.  Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng mối tương quan giữa Gio-an và Chúa Giê-su là điều tất cả chúng ta đều có thể thấy.  Bạn cũng có thể nhảy mừng khi giúp cho thế giới này chuẩn bị đón Chúa Ki-tô Vua đến!

 

          “Lạy Chúa, con muốn thấy Chúa.  Xin Chúa đến với con và làm cho tâm hồn con được đầy tràn niềm vui”.