Chúa Nhật tuần 13 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 5:1, 13-18

 

Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta.  (Ga-lát 5:1)

 

          Bạn có biết là một cuộc chiến đang diễn ra trong tâm trí bạn ngay bây giờ không?  Đó là điều bài đọc thứ hai hôm nay nói với chúng ta.  Khi nói về “tự do” Chúa Giê-su đem lại cho chúng ta, thánh Phao-lô bảo rằng chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc chiến này và được giải thoát khỏi nhưng tấn công của tội lỗi và cám dỗ (Ga-lát 5:1).

          Vậy đâu là cuộc chiến cho tâm trí chúng ta?  Nói cách giản dị, tất cả chúng ta đều có nhiều đức tính và tài năng tuyệt vời.  Chúng ta cố gắng sống tử tế, quảng đại, bác ái, dễ thương, kiên nhẫn, đầy óc sáng tạo… Đồng thời chúng ta cũng có thể ích kỷ, kiêu căng, giận dữ, khó chịu, tham lam, lừa đảo, dâm ô, lười biếng… Tất cả chúng ta đều có những thói quen tội lỗi cần được “cởi bỏ” để “mặc lấy” những tâm tình đạo đức (Ê-phê-xô 4:22, 24).

          Mỗi quyết định của chúng ta đều bị ảnh hưởng cách này hay cách khác do một mớ những tiếng nói tốt hoặc xấu:  Chúa Thánh Thần, ma quỷ, gia đình bạn bè, những kỷ niệm và những tưởng tượng của chúng ta.  Những tiếng nói này đều cống hiến chúng ta những cách thức khác nhau để sống và thực hiện các chọn lựa.  Câu hỏi chúng ta phải trả lời trong mỗi tình huống là “Tôi phải nghe ai?  Tôi phải quyết định thế nào?”

          Nếu bạn không muốn bị kiểm soát do những ảnh hưởng tiêu cực, bạn cần phải làm hai điều:  hãy để Chúa Thánh Thần nói với bạn, và hãy cố gắng hết sức “bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng” để bạn có thể đề cao những tư tưởng đúng đắn và loại trừ những tư tưởng tiêu cực (2 Cô-rin-tô 10:5).  Điều này có nghĩa là hãy nắm chặt lấy mọi sự bạn cảm nghiệm được qua cầu nguyện, Bí Tích Thánh Thể và Kinh Thánh.

          Bạn hãy canh chừng tâm trí bạn nếu bạn đang mang một viên kim cương quý giá trong túi.  Đừng để cho bất cứ ảnh hưởng xấu xa nào cướp đi niềm vui và bình an của bạn.  Bạn hãy cố gắng ở bên Chúa Giê-su, thì bạn sẽ thắng trận trong cuộc chiến nội tâm này và trở nên giống Chúa Giê-su hơn.  Bạn sẽ có được sự tự do mà Chúa Ki-tô đã đến để mang lại cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con chiến thắng trong cuộc chiến nội tâm của con.  Xin ban cho con sức mạnh để từ chối tội lỗi và thưa xin vâng với Chúa”.