Thứ Bảy tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:14-17

 

Rượu mới thì đổ vào bầu mới.  (Mát-thêu 9:17)

 

          Các truyền thống lễ cưới trên toàn thế giới đều đặc biệt để ý tới sự hiện diện của cô dâu chú rể.  Tại Malaysia, đôi tân hôn được đối xử như vua và hoàng hậu khi họ ngồi trên một bục cao gọi là pelamin.  Trong các đám cưới Chính Thống giáo tại Nga sô, đôi tân hôn được đội vương miện.  Thức ăn, đồ trang hoàng và áo quần đều đặc biệt tương xứng với bản chất của cuộc lễ.

          Những dịp mừng phải được “đầy tràn” những điều mừng!  Người ta phải tôn vinh người được mừng cũng như các quan khách.  Cho nên thật là không phải chút nào khi lấy thức ăn đã bị hư mà phục vụ trong tiệc cưới hoặc xếp cô dâu chú rể ở cuối phòng tiệc.  Đó cũng là điểm Chúa Giê-su đã nói đến khi các môn đệ ông Gio-an Tẩy Giả đến hỏi Chúa về việc ăn chay.  Sống trong sự hiện diện của Chúa phải là lý do để người ta ăn mừng chứ không phải ăn chay.

          Thật là một tư tưởng tuyệt vời cho đời sống đức tin chúng ta!  Bạn thử nghĩ chúng ta đang nói về các bí tích:  chúng ta cử hành bí tích.  Đó là những dịp ăn mừng (cử hành), cho nên những dịp ấy nên được cử hành như vương giả.  Chúng ta quen thuộc với việc cử hành Thánh lễ, lễ cưới hoặc lễ phong chức.  Nhưng còn Bí tích Giải tội thì sao?  Bí tích Xức dầu bệnh nhân nữa?  Đó có phải là những biến cố vui mừng không?

          Đúng thế!  Bạn cứ tưởng tượng coi:  mỗi lần bước vào tòa giải tội, Chúa Giê-su đang đợi bạn ở đó với đôi tay rộng mở, đang khi các thiên thần trên thiên đàng vui mừng.  Mỗi khi có ai chịu phép Xức dầu bệnh nhân, quyền năng chữa lành của Chúa Giê-su được đổ xuống, quyền năng ủi an của Người nâng đỡ và xoa dịu, để phục hồi và ban sức mạnh.  Như vậy làm sao mà bạn chẳng trân trọng những lúc đặc biệt ấy?

          Dầu sao đời sống không luôn luôn cảm thấy giống như ăn mừng đâu.  Sự biến đổi từ những đường lối cũ của chúng ta sang đời sống mới trong Chúa Ki-tô có thể là một thách đố.  Ngay cả việc tham dự Thánh lễ và đi xưng tội, có lẽ hằng trăm lần rồi, vẫn có thể cảm thấy cùn nhụt.  Nhưng đó chính là lúc chúng ta hãy nhớ đến việc cử hành đang diễn ra trên thiên đàng.

          Vậy bạn hãy cố gắng có một tinh thần vui mừng khi cử hành bí tích, nhất là Bí tích Hòa giải.  Thậm chí niềm vui ấy khó tìm thấy, nhưng bạn cứ thử xem.  Chuẩn bị ăn mặc sao cho thích hợp với việc cử hành.  Ăn uống chút gì đặc biệt sau đó.  Có lẽ bạn hãy viết cho Chúa Giê-su một tấm thiệp cảm tạ lòng thương xót của Người.  Vì Chúa Giê-su, vị khách danh dự, đã đến với bạn!

 

          “Lạy Chúa, con muốn đón tiếp Chúa vào tâm hồn con hôm nay.  Xin Chúa ban cho con một tinh thần vui tươi trong sự hiện diện của Chúa”.