Thứ Năm tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:1-8

 

Tội con được tha rồi.  (Mát-thêu 9:2)

 

          Chúa Giê-su trở lại Ca-phác-na-um để lo một công chuyện thiêng liêng riêng tư.  Người đã trải rộng thêm kế hoạch của Chúa Cha để sửa chữa sự rạn nứt giữa Chúa Cha với loài người.  Trước hết, Thiên Chúa đã ban Lề Luật để giúp chúng ta đến gần Người.  Rồi Người sai các ngôn sứ đến để dạy chúng ta rằng Thiên Chúa không xét đoán theo bề ngoài, nhưng nhìn thấu tâm hồn.  Giờ đây Người sai Con của Người đến chữa lành tâm hồn chúng ta nhờ ơn tha thứ.

          Hôm nay, Chúa Giê-su gặp những người khiêng người bạn bại liệt của họ trên cái chõng để tới với Người.  Chúa ngạc nhiên về lòng tin của họ vào quyền năng chữa lành của Người, rồi khi Người sẵn sàng chữa lành thân xác người bại liệt, thì Người còn sẵn sàng hơn để chữa lành linh hồn của anh nữa.  Cho nên trước khi nói đến việc chữa lành thể xác, Chúa nói với người ấy:  “Tội con được tha rồi” (Mát-thêu 9:2).

          Khi chú ý đến việc tha thứ, Chúa Giê-su không coi sự tật nguyền của người bại liệt như là không thích hợp.  Nhưng Người muốn chứng tỏ lòng thương xót mới là quan trọng và Thiên Chúa sẵn sàng trải lòng thương xót của Người ra.  Thậm chí dù người ấy không sám hối thì Chúa Giê-su vẫn tha thứ tội lỗi cho anh!

          Chúa Giê-su cũng muốn cho người ta thấy là việc bại liệt của người này không phải là hậu quả của tội lỗi nào đó do anh ta hoặc gia đình anh đã phạm.  Đó là một tư tưởng thông thường thời ấy.  Không phải vậy.  Thiên Chúa thương xót mọi người;  không ai phải ở ngoài vòng chăm sóc của Người.  Thậm chí người bại liệt này đang sống bên lề xã hội cũng xứng đáng nhận được sự chú ý giống như những người bạn khỏe mạnh khiêng anh đến gặp Chúa, có lẽ anh còn được chú ý hơn nữa.

          Sự tha thứ làm cho dân chúng ngạc nhiên, thì việc anh được chữa lành thể xác cũng làm cho họ ngạc nhiên như vậy.  Ngay trước mắt họ, đôi cẳng của anh biến đổi:  bắp thịt mới xuất hiện, gân cốt nối lại.  Ai biết được!  Có lẽ các xương của anh cũng cũng không còn u lên ở bất cứ chỗ nào nữa!

          Bạn thử tưởng tượng mình đang nằm trên cái chõng của người ấy.  Bạn muốn được chữa lành những gì?  Chúa Giê-su biết bạn cần những gì, cả thể xác lẫn thiêng liêng.  Người thấy mọi đớn đau cũng như tội lỗi của bạn và Người muốn giải thoát bạn.  Vậy bạn hãy để Người lấy đi bất cứ chướng ngại nào Người thấy, tất cả những gì cản trở mối tương quan giữa bạn với Người và với Cha Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin vào quyền năng Chúa chữa lành và phục hồi cho những ai đến với Chúa.  Xin giúp con mở lòng đón nhận cái nhìn đầy xót thương của Chúa”.