Chúa Nhật tuần 14 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:1-12, 17-20

 

Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.  (Lu-ca 10:20)

 

          Chúng ta hãy dành một chút thì giờ ngay lúc này để vui mừng.  Chúng ta đang sống trong một thế giới tuyệt vời do Thiên Chúa dựng nên.  Chúng ta đã được cứu độ do một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đấng đã sai Con của Người đến cứu chuộc chúng ta.  Chúng ta có Thánh Thể và Chúa Thánh Thần để lôi kéo chúng ta đến gần Chúa và làm cho đức tin chúng ta được mạnh mẽ.  Rồi chúng ta có Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy ở với Người vĩnh viễn – đã viết tên chúng ta ở trên trời (Lu-ca 10:20).  Chúng ta hãy nhìn vào ba dấu chỉ cho thấy chắc chắn chúng có duyên nợ với thiên đàng.

          Thứ nhất là dấu chỉ của đức tin.  Tin Mừng dạy chúng ta:  “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Gio-an 3:16).  Chắc chắn bạn hãy công bố đức tin của bạn mỗi ngày.  Hãy thưa với Chúa rằng bạn muốn theo Người.

          Thứ hai là dấu chỉ của những nhân đức.  Các nhân đức của một Ki-tô hữu gồm có những điều thánh Phao-lô gọi là “hoa quả của Thần Khí” (Ga-lát 5:22), lòng từ ái, kiên nhẫn, khiêm nhường và dịu dàng.  Khi người ta nhìn vào bạn, họ thấy gì?  Có phải đó là những nhân đức nhìn thấy được không?  Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều có những sa ngã cách này hay cách khác, nhưng chúng ta phải có thể nói rằng những nhân đức đang tăng triển và các nết xấu đang giảm đi.  Chúng ta không nhất thiết phải là người hoàn hảo;  chúng ta chỉ cần đi đúng đường thôi.

          Dấu chỉ sau hết là tình yêu.  Chúa Giê-su dạy chúng ta:  “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Gio-an 15:13).  Chúa dạy chúng ta rằng “người anh em” của chúng ta không chỉ là những người chúng ta yêu thích, nhưng cả kẻ thù nữa (Lu-ca 10:27-37;  Mát-thêu 5:44).  Vậy nếu chúng ta ra đi để chăm sóc người nghèo, tha thứ cho những người làm chúng ta bị tổn thương, và đối xử với mọi người với lòng nhân ái, thì chúng ta có thể coi công việc này như là một dấu chỉ rồi.

          Chúa Giê-su muốn hết thảy chúng ta được ở với Người trên thiên đàng.  Để đạt mục đích này, Người đã ban Thánh Thần của Người cho chúng ta.  Quả thực, chúng ta đang phụng sự một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương và quảng đại!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con không muốn bất cứ điều gì khác hơn là được ở với Chúa trên thiên đàng”.