Thứ Ba tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:32-38

 

Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.  (Mát-thêu 9:38)

 

          Bạn hãy ý tứ về điều bạn cầu nguyện;  có thể bạn được mời gọi hãy đáp lại chính lời cầu nguyện của bạn đấy!  Hoặc giống như một lời giải thích rộng thêm với câu tiếp theo ngay bài Tin Mừng này:  “Lời cầu xin vừa xướng lên là được nhận lời ngay.  Chúa Giê-su gọi mười hai tông đồ lại và sai họ đi ra cánh đồng lúa chín vàng” (xem Mát-thêu 10:1).

          Lời nguyện chuyển cầu có thể là một hình thức cầu nguyện rất quan trọng, nhưng chúng ta nên nhớ rằng mọi lời cầu nguyện đều phát xuất với Chúa Giê-su chứ không phải với chúng ta.  Khi một nhu cầu đánh động chúng ta, hoặc nhu cầu ấy là của thế giới, Giáo Hội, khu phố hoặc gia đình chúng ta, thì chúng ta có thể tin tưởng rằng nhu cầu này đã nằm trong trái tim Chúa Giê-su rồi.  Người là Đấng mở mắt cho chúng ta nhận ra nhu cầu ấy và thúc giục chúng ta cầu nguyện cho nó được đáp ứng.

          Đôi khi chúng ta biết rõ phải cầu nguyện điều gì:  “Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành bệnh tật này”.  “Xin cho đứa bé đang đói ăn này có được lương thực”.  “Xin Chúa ban cho con sức mạnh để con quyết định đúng”.  Nhưng có những khi chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào;  chúng ta chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn và chúng ta cần hành động.  Điều tốt nhất chúng ta có thể làm trong những tình huống này là hãy đặt điều ấy trong bàn tay Chúa và cầu xin Người hành động cách nào Người biết là tốt nhất.

          Cầu nguyện chuyển cầu là một cách tốt để cùng làm việc với chủ mùa gặt, nhưng đó không phải là cách độc nhất.  Khi cầu nguyện cho người khác, chúng ta cũng có thể hỏi:  “Lạy Chúa, có điều gì Chúa muốn con làm cho họ không?”

          Chúa Giê-su rất thích khi chúng ta đem những nhu cầu của người khác đến trước mặt Người.  Điều ấy chứng tỏ là chúng ta không chỉ quan tâm về chính mình.  Nó cho thấy cái nhìn của chúng ta về thế giới chung quanh mở rộng hơn và trái tim chúng ta trở nên giống trái tim Chúa hơn.  Chúa Giê-su lại càng thích hơn nếu chúng ta xắn tay áo lên và cố gắng giúp đỡ những người chúng ta đang cầu nguyện cho họ, vì đó chính là điều Người đã làm cho chúng ta.  Việc này không dễ dâu.  Chúng ta có thể phải mất thì giờ và năng lực.  Nhưng đồng thời làm việc bên cạnh Chúa là chủ mùa gặt, cũng là điều mang lại phần thưởng lớn lao.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì những nhu cầu Chúa đang đặt trong tâm hồn con.  Xin Chúa giúp con được can đảm để hành động nữa”.