Thứ Ba tuần 15 Thường niên

Suy niệm I-sai-a 7:1-9

 

Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững.  (I-sai-a 7:9)

 

          A-khát, vua Giu-đa đã có lý do để sợ hãi.  Đế quốc Át-xi-ri đe dọa mọi quốc gia Trung Đông.  Các vương quốc miền bắc là Ít-ra-en và Xi-ri đã mời vương quốc Giu-đa liên minh với họ, nhưng A-khát từ chối.  Ông muốn trở thành chư hầu của At-xi-ri hơn.  Cho nên Ít-ra-en và Xi-ri đã bao vây Giê-ru-sa-lem với ý đồ thay thế vua A-khát bằng một người lãnh đạo không thuộc dòng tộc Đa-vít, để liên hiệp với họ.  Trước nguy cơ này, A-khát và dân chúng đã “rung động như cây rừng rung rinh trước gió”.

          Vậy Thiên Chúa đã sai I-sai-a đến trấn an A-khát:  “Cứ bình tĩnh, đừng sợ” (I-sai-a 7:4).  Ngôn sứ bảo vua hãy tin tưởng Thiên Chúa vì Người sẽ giải thoát ông, hãy xin Người một dấu chỉ.  Nhưng A-khát đã chọn tin tưởng vào Át-xi-ri hơn là vào Thiên Chúa.  Nên trong chọn lựa ấy, vua đã cho thấy mình chuộng sự an toàn do một quyền lực có thể thấy và cảm nhận được hơn là tin vào một Thiên Chúa vô hình.  Không thể theo lời khuyên nhủ cùa I-sai-a mà đứng vững, nhà vua đã để cho sợ hãi khống chế và đã cầu xin một ông vua ngoại giáo che chở cho mình.

          Vậy điều gì làm cho bạn “run sợ” hôm nay?  Có lẽ bạn đang bối rối không biết phải làm sao giải quyết một tình huống phức tạp.  Có lẽ bạn đang ý thức được mình không đủ những khả năng đòi hỏi để đương đầu với một thử thách.  Có lẽ bạn bạn đã quá vụng về đến nỗi không sao sửa chữa được.

          Thực ra đó lại là những khởi đầu tốt.  Run sợ trước sau đều tốt cả.  Đó là cách nhắc nhở bạn về những giới hạn của bạn và phải cần có Chúa.  Nhưng này, đừng ở lì trong sợ hãi.  Bạn hãy tiến tới!  Khi cảm thấy mình thiếu khôn ngoan, hãy tựa vào đức khôn ngoan của Chúa, rồi bạn sẽ tìm được sức mạnh bạn chưa hề có.  Khi biết mình không thể làm điều gì, bạn hãy bình tĩnh và vui trong Chúa, vì Người có thể làm mọi sự.  Khi phải đương đầu với thất bại, bạn hãy tạ ơn Chúa vì Người trung thành tha thứ và mau chóng thanh tẩy lương tâm bạn.

          Đừng giống như vua A-khát!  Thiên Chúa sẽ toàn thắng.  Người có một kế hoạch tốt hơn hết mọi sự bạn có thể sắp đặt.  Cho nên “cứ bình tĩnh, đừng sợ” (I-sai-a 7:4).

 

          “Lạy Cha, con phó thác mọi hoàn cảnh cho Cha hôm nay.  Con tin rằng Cha có một kế hoạch tốt đẹp dành cho con.  Con biết Cha sẽ giúp đỡ con đứng vững”.