Thứ Bảy tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 12:14-21

 

Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó.  (Mát-thêu 12:15)

 

          Điều gì vừa mới xảy ra ở đây?  Chúa Giê-su biết được những người Pha-ri-sêu đã họp nhau lại để quyết định “giết chết Người”, nên thay vì đụng độ với họ, Chúa đã bỏ đi (Mát-thêu 12:14).  Người đã tránh cuộc chiến sao?

          Đúng thế.  Chúa Giê-su thấy được là cuộc thảo luận, hoặc tranh luận hay bất cứ hình thức nào đụng chạm với kẻ thù chỉ làm cho Người không chú tâm đến sứ vụ của mình.  Người biết Người không thể đi xa hơn cùng với những kẻ phỉ báng Người, nên Người đã làm một quyết định khéo léo là rút lui.

          Khi Chúa Giê-su bỏ đi, “dân chúng theo Người đông đào” (Mát-thêu 12:15).  Bỏ đi như vậy, Người có thể tiếp tục chữa lành dân chúng, dưỡng nuôi những tâm hồn đói khát và chuẩn bị cho họ vào vương quốc Người.  Bạn cứ tưởng tượng xem sẽ có thêm biết bao người nữa được tiếp xúc với Chúa, vì Người không phải bận tâm để bảo vệ mình nữa!  Đây cũng không phải là một thí dụ độc nhất.  Sách Tin Mừng đầy những câu chuyện Chúa Giê-su “đã băng qua giữa họ mà đi” (Lu-ca 4:30).

          Điều này có phải là Chúa Giê-su né tránh những khó khăn không?  Không phải, Người không tránh né khó khăn.  Nhưng Người muốn dạy chúng ta hãy dùng sự khôn ngoan và thận trọng để biết được khi nào thì đáng phấn đấu.  Người muốn giúp chúng ta phân định khi nào là tốt hơn hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa và bỏ đi.  Người muốn chúng ta biết chúng ta không cần phải thắng ngay lập tức trong mọi cuộc chiến đấu.

          Bạn có đang ở trong cuộc xung đột nào không?  Có lẽ bạn đang giữ lòng thù hận một người trong gia đình, hoặc bạn cảm thấy bị thương tổn do một đồng nghiệp trong sở làm, hoặc một người bạn đã hiểu lầm bạn.  Bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cho bạn biết có phải khôn ngoan là nên bỏ đi một thời gian ngắn hay không.  Bạn hãy suy xét xem nên ngừng lại việc bảo vệ chính mình, và để cho Chúa tự do hành động.  Điều ấy giúp cho tâm trí bạn hết nặng nề và mở mắt cho bạn thấy được những nhu cầu của người chung quanh.  Ai biết được?  Việc ngưng nghỉ này có thể lại chính là điều bạn cần có để cho đầu óc được trong sáng và nhìn các mối tương quan bằng nhãn quan của Chúa.  Bạn không tránh né sự xung đột;  nhưng bạn đang gìn giữ nghị lực mà làm những việc tốt hơn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con đặt mọi thử thách của con trong tay Chúa.  Xin Chúa giúp con đừng chú tâm đến bản thân, mà hãy nhận ra những nhu cầu của người khác”.