Thứ Hai tuần 15 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 50:8-9, 16-17, 21, 23

 

Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta.  (Thánh Vịnh 50:23)

 

          Bạn thử làm một biểu đồ hình tròn với tựa đề:  Tôi dành thời giờ thế nào để cầu nguyện.  Biểu đồ này chia thành mấy phần khác nhau:  cầu nguyện chuyển cầu, thống hối, lắng nghe và ngợi khen.  Có lẽ có cả ngủ gật và mơ màng nữa!  Giờ đây, thí dụ bạn chỉ có mười phút để cầu nguyện thôi.  Vậy bạn phân chia biểu đồ ấy thế nào?

          Một giáo sư thuộc phài Tin Lành Pentecostal có lần chủ trương rằng nếu như ông chỉ có mười phút để cầu nguyện thì ông sẽ dành tám phút để ngợi khen Chúa.  Đó là một câu trả lời bất thường, vì chỉ còn lại hai phút dành cho mọi hình thức cầu nguyện quan trọng khác!

          Bạn có đồng ý là hành vi ngợi khen Chúa đáng chiếm một phần lớn thời gian trong đời sống cầu nguyện của bạn không?  Có nhiều lý do để trả lời đồng ý, nhưng lý do chính đáng nhất, đó là “Thiên Chúa đáng cho tôi ngợi khen và tôn vinh.  Đúng như vậy!”

          Chắc chắn Chúa là Đấng đầy lòng yêu thương và tha thứ mà bạn được biết.  Người chăm chú lắng nghe mọi lời cầu nguyện của bạn.  Người đổ xuống cuộc đời bạn phúc lành và ân huệ, nhất là hồng ân Chúa Thánh Thần.  Người không ghi lại mọi lỗi lầm bạn đã xúc phạm đến Người.  Trái lại, Người trân quý bạn và tôn trọng những ước muốn làm điều tốt của bạn.

          Đồng thời, Đấng đầy từ ái và yêu thương này cũng là Đấng uy quyền tạo dựng mọi sự đang hiện hữu.  Giải thiên hà của chúng ta không thể lường được về cả kích cỡ lẫn sự phức tạp, vậy mà đó chỉ là một trong hàng tỷ những giải thiên hà khác.  Do đó, Thiên Chúa thật đáng kính tôn!  Không lạ gì các thánh và các thiên thần muôn đời quỳ gối và tung hô:  “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền,vì Ngài đã dựng nên muôn vật,và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên" (Khải Huyền 4:11).

          Bạn có muốn mời triều thần thiên quốc cùng với bạn cầu nguyện hôm nay không?  Hãy dành khoảng thời gian lớn để ngợi khen Thiên Chúa.  Hãy ngợi khen Người vì tình yêu thương của Người.  Hãy ngợi khen Người vì sự vĩ đại của Người.  Rồi những lần bạn không cảm thấy thích cầu nguyện cách ấy, hãy dâng lên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.  Hãy đặt trước mặt Người những mệt nhọc và thất vọng của bạn, rồi nhớ lại mọi điều bạn biết về Người.  Hãy viết xuống những lý do của riêng bạn để bạn ngợi khen Chúa.  Hãy đọc lên cho Chúa nghe, hát lên cũng được!  Chúa sẽ vui lắm đấy.

 

          “Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa vì Chúa là ______________.”