Thứ Sáu tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 12:1-8

 

Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.  (Mát-thêu 12:7)

 

          Tại sao Chúa Giê-su lại để các tông đồ lỗi luật ngày sa-bát?  Đúng vậy, điều răn thứ ba dạy chúng ta phải giữ ngày Chúa Nhật.  Vậy Chúa Giê-su có thực sự cho phép chúng ta dẹp những luật lệ qua một bên khi chúng gây bất tiện cho chúng ta không?  Không đâu.

          Trong đoạn Tin Mừng này, những người Pha-ri-sêu nhìn vào hành động của các môn đệ Chúa qua lăng kính xét đoán.  Thay vì nhìn họ như là những cá nhân thì nhóm Pha-ri-sêu lại coi họ như những kẻ vi phạm lề luật và các ông ấy thấy đây là gương xấu vì Chúa Giê-su không khiển trách môn đệ Người.  Nhưng Chúa Giê-su không nhìn mọi sự như vậy.  Người đã chọn lòng thương xót làm khởi điểm, chứ không phải việc xét đoán.  Cũng như những chiến hữu của vua Đa-vít, các môn đệ đã mỏi mệt và đói vì công việc phụng sự Thiên Chúa.  Cho nên chắc chắn họ có thể được tha thứ về việc lỗi phạm nho nhỏ này.

          Thật là một cách tuyệt vời để chúng ta tiếp cận với những mối tương quan của mình, nhất là trong cộng đoàn!  Khi chúng ta cảm thấy người nào đó không được như chúng ta mong muốn, thì chúng ta có thể chọn lòng nhân từ thay vì xét đoán.  Điều ấy không có nghĩa là nhân nhượng tội lỗi, nhưng là hãy cố gắng đối xử với người khác với lòng kính trọng và vinh dự họ đáng được vì là con cái Thiên Chúa.  Những anh chị em giáo xứ chúng ta, kể cả cha xứ, đều có thể sa ngã.  Tuy nhiên, họ đều có phẩm giá trước mắt Thiên Chúa.  Chúng ta là ai mà dám ném đá một người đã được Chúa Giê-su cứu chuộc?  Chúng ta là ai mà dám lên án một người đã được Chúa Giê-su chịu chết vì họ?

          Còn một lợi điểm nữa khi chọn lựa lòng thương xót làm khởi điểm thay vì lên án:  nó giúp cho chúng ta được bình an!  Chúng ta không chăm chăm tìm những lỗi phạm, nhưng tìm những phúc lành.  Chúng ta không chú tâm đến tội lỗi con người, nhưng đến ân sủng của Thiên Chúa.  Và điều ấy giúp chúng ta mở mắt nhận ra những điều tốt trong thế giới, nhờ vậy nó sẽ đem lại sức mạnh để khích lệ chúng ta và làm chúng ta phấn khởi.

          Có rất nhiều điều để chúng ta vui.  Có rất nhiều ơn phúc để chúng ta cảm tạ Chúa.  Đem lòng hướng về những điều ấy có để giúp chúng ta hiệp nhất một cách hữu hiệu hơn là tìm kiếm những lỗi lầm.  Tóm lại, “Con Người làm chủ ngày sa-bát” (Mát-thêu 12:8).  Quan tâm đến lương tâm của mỗi người được Chúa dựng nên là việc của Chúa, chứ không phải của chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng tha thứ và cảm thông.  Thay vì để chúng con bị giam hãm trong tội lỗi chúng con, Chúa lại tỏ lòng thương xót.  Con cám ơn Chúa vì tình yêu của Chúa!”