Thứ Tư tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:25-27

 

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.  (Mát-thêu 11:25)

 

          Trong lời cầu nguyện tạ ơn Chúa Cha, Chúa Giê-su đã nhận biết đức khôn ngoan của Thiên Chúa được ẩn giấu “khỏi những bậc khôn ngoan thông thái” (Mát-thêu 11:25).  Tại sao Thiên Chúa lại ẩn giấu như thế, nhất là đối với những người nổi tiếng là khôn ngoan nhất?  Chắng phải là một phương thức tốt hơn hay sao, nếu Thiên Chúa tỏ mình cho những người khôn ngoan trước, rồi sử dụng họ để thuyết phục những người bé mọn?

          Rõ ràng không phải như vậy.  Nếu nhìn đường lối Chúa đã hoạt động trong lịch sử, chúng ta có thể thấy trường hợp người ta cố gắng ẩn tránh Chúa nhiều hơn là Chúa muốn ẩn giấu khỏi họ.

          Chúa không muốn giấu ẩn.  Người muốn tỏ mình ra.  Người muốn cho chúng ta rõ tâm trí của Người.  Đó là một hồng ân Chúa muốn tự nguyện ban cho chúng ta, chứ chúng ta không xứng đáng.  Nhưng như Chúa Giê-su đã nói, Thiên Chúa tỏ mình ra cho những kẻ trở nên giống như trẻ thơ, và đó chính là một thử thách cho hết thảy chúng ta.

          Chúng ta cần phải rõ ràng.  Chấp nhận mặc khải của Chúa đòi một giá đắt.  Nó đòi chúng ta phải nhìn nhận nhu cầu của mình.  Chúng ta không có hết mọi câu trả lời về sự sống, về bạn bè và gia đình, hoặc thậm chí về bản thân chúng ta.  Chấp nhận điều này không dễ đâu.  Nó cắt bỏ sự kiêu căng của chúng ta và đặt chúng ta vào tư thế phải lệ thuộc.  Điều ấy có nghĩa là bỏ đi việc muốn tự mình kiểm soát cuộc sống mình, mà hãy để cho Chúa Giê-su ngự trị trong chúng ta.

          Cố thần học gia Hans Urs von Balthasar đã có lần nhận xét rằng khi Chúa Giê-su nói:  “Nếu anh em không sám hối và trở nên như trẻ nhỏ”, thì Chúa không những ám chỉ trẻ em, mà còn ám chỉ chính Người (Mát-thêu 18:3).  Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, đã không chỉ trở nên như trẻ em một ít năm trong cuộc đời Người.  Qua suốt thời gian sống trên trần gian, Người đã trút bỏ vinh quang và tìm kiếm đức khôn ngoan cũng như kế hoạch của Cha Người, với lòng khiêm nhượng và đơn sơ của trẻ nhỏ.  Vì bản chất giống như trẻ nhỏ, Chúa Giê-su đã luôn luôn có thể lắng nghe Cha Người.  Tâm hồn Người luôn mở rộng để đón nhận sự mặc khải và đức khôn ngoan của Cha Người.

          Ước gì hết thảy chúng ta theo gương Chúa Giê-su mà trở nên như trẻ nhỏ trước mặt Cha trên trời của chúng ta.

 

          “Lạy Cha, xin giúp con tìm thánh ý Cha, trở nên dễ dạy và suy gẫm lời Cha.  Con không muốn chỉ nhận lấy sự khôn ngoan của Cha thôi, mà còn muốn nó làm thay đổi tâm hồn con và tở thành lối sống của con nữa.  Ước gì con được trở nên giống như Con Cha mỗi ngày”.