Chúa Nhật tuần 16 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 1:24-28

 

Chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang.  (Cô-lô-xê 1:27)

 

          Có ba cách nhìn vào những lời này:  Tâm điểm của sứ điệp là “Đức Ki-tô”.  Sự ngọt ngào của sứ điệp là “Đức Ki-tô đang ở giữa anh em”.  Và viễn ảnh cho sứ điệp là “niềm hy vọng đạt tới vinh quang”.

          Khi chúng ta cư ngụ trong Chúa Giê-su, không lẽ nào chúng ta lại không bị dẫn tới thập giá.  Mỗi lần cử hành Thánh lễ, chúng ta tưởng niệm hy tế Chúa đã dâng vì chúng ta và ơn cứu chuộc Người đã đem lại cho chúng ta.  Mỗi danh hiệu chúng ta gọi Chúa Giê-su – Bạn, Chúa, Anh, Chàng Rể, Linh Mục, Ngôn Sứ và Vua – đều chú trọng đến tình yêu tận hiến mà Người đã tỏ ra cho chúng ta trên thập giá.

          “Đức Ki-tô đang ở giữa anh em” là một lời hứa tuyệt vời của Tin Mừng.  Đức Ki-tô ở giữa chúng ta là Chúa Ki-tô đang dẫn dắt chúng ta, chiếm hữu chúng ta, chủ trị chúng ta và làm cho chúng ta được đầy tràn.  Thánh Phao-lô nói về điều này khi ngài bảo chúng ta “được biến đổi” (Rô-ma 12:2).  Mục đích của Chúa Ki-tô ở giữa chúng ta là để thay đổi lối suy nghĩ và hành động của chúng ta.  Chúng ta càng nói với Chúa Giê-su:  “Con để Chúa tự do hành động trong con”, thì chúng ta càng được thêm sức mạnh và ân sủng của Người hoạt động trong chúng ta, làm cho chúng ta trở nên giống Người hơn.

          Vào lúc nào đó, chúng ta sẽ phải đối diện với cái chết.  Đối với hầu hết chúng ta, cái chết sẽ là một sự chuyển đổi khó khăn, có khi còn sợ hãi nữa, nên chúng ta phải có đức tin.  Chúa Giê-su đã hứa sẽ ban cho thân xác được vinh hiển cùng với các bạn hữu được vinh hiển trong một thế giới được vinh hiển.  Trong Bữa Tiệc Ly, Người còn cầu nguyện:  “Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con” (Gio-an 17:22).  Vì thế Người đã đến với chúng ta:  để làm cho chúng ta được tràn đầy ân sủng Người và lấy vinh quang của Người mà biến đổi chúng ta.

          Vậy hôm nay khi đi tham dự Thánh lễ, bạn hãy chú tâm vào những lời này.  Chúa Ki-tô, Đấng đã hiến dâng thân mình trên thập giá vì bạn, đang sống trong bạn.  Người đang ở trong tâm hồn bạn, sẵn sàng lấy tình yêu mà làm cho bạn được đầy tràn và lấy ân sủng của Người mà biến đổi bạn.  Rồi chính Chúa Ki-tô, Đấng đang hoạt động trong bạn, cũng nhắm cùng một mục đích trong mọi sự Người đang làm:  đem bạn vào trong vinh quang thiên quốc của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa cho con thấy vinh quang của Chúa, và xin giúp con đặt mọi hy vọng vào Chúa”.