Thứ Ba tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 12:46-50

 

Ai là mẹ tôi?  Ai là anh chị em tôi?  (Mát-thêu 12:48)

 

          Chẳng phải là kỳ cục khi Chúa Giê-su dễ dàng không nhìn nhận gia đình như vậy sao?  Bạn nghĩ Mẹ Ma-ri-a và những người khác sẽ nghĩ gì khi họ nghe Chúa Giê-su nói những lời trên?

          Chắc chắn Chúa Giê-su yêu thương gia đình Người.  Chắc chắn Mẹ Ma-ri-a có một chỗ đặc biệt trong trái tim Người.  Nhưng ở đây, khi Chúa đang rao giảng và dạy dỗ, Người quyết định nói lên một điểm quan trọng và Người nhấn mạnh điểm ấy bằng cách nói phóng đại.  Mặc dù điều Người nói xem ra quá đáng đối với chúng ta, nhưng những người nghe Chúa lúc ấy hầu như hiểu rõ là Người thực sự không chối bỏ gia đình Người.  Trong một văn hóa với đặc thù

kể truyện và truyền khẩu, cách nói phóng đại là điều bình thường.  Thí dụ, bạn hãy nghĩ về một trong những câu nói của Chúa Giê-su:  “Nếu tay anh làm cớ cho anh phạm tội, hãy cắt và ném nó đi” (Mát-thêu 18:8).  Ai cũng biết Người không có ý bảo người ta làm cho mình bị què cụt.  Nhưng Người chỉ muốn cho họ biết tội lỗi nguy hiểm và trầm trọng như thế nào thôi.

          Vậy có nghĩa gì khi Chúa Giê-su coi bất cứ ai theo Người đều thuộc về gia đình Người?  Bạn thử nghĩ xem gia đình lý tưởng là gì.  Gia đình gắn bó với nhau khi vui cũng như lúc buồn.  Họ mau chóng tha thứ cho nhau và chậm xét đoán.  Họ thành thật với nhau và luôn tìm kiếm điều tốt đẹp cho nhau.  Có tình yêu và chấp nhận, cũng như mong muốn mọi người được thành công.

          Đó là những gì bạn có thể mong đợi từ nơi Chúa Giê-su.  Người đã thiết lập một mối quan hệ keo sơn với bạn.  Người còn hơn cả một ngưới đáng tin cẩn hoặc một người bạn thân.  Người là người anh của bạn.  Nếu chúng ta muốn quên đi cuộc sống riêng của mình vì gia đình, thì bạn thử tưởng tượng Chúa Giê-su còn làm hơn thế nữa!

          Trên trần gian không có gia đình nào là hoàn hảo, ngoại trừ gia đình Chúa Giê-su.  Người yêu thương bạn và muốn giúp bạn bất cứ cách nào Người có thể.  Người muốn thấy bạn trở thành người của Thiên Chúa vì Người biết bạn có thể.  Điều duy nhất Người muốn bạn làm, đó là bạn hãy theo Người.  Hãy nhớ:  Người có tất cả những nguồn năng trong vũ trụ này để giúp bạn đạt mục đích.  Điều đó không phải là nói quá đâu!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã trung thành với con.  Xin Chúa ban cho con ơn biết tín thác nơi tình yêu và quan phòng của Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, con vui sướng được làm thành viên thuộc gia đình Chúa!”