Thứ Bảy tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 14:1-12

 

Vua sợ dân chúng.  (Mát-thêu 14:5)

 

          Có bao giờ bạn là nạn nhân của một sự lừa đảo không?  Việc đầu tiên kẻ đánh lừa thực hiện, đó là hứa rằng nếu bạn cho họ điều gì đó hoặc điều họ xin bạn (thường là tiền bạc), thì bạn sẽ được lợi lộc nào đó hoặc là bạn đang giúp đỡ một người trong cơn khốn khổ.  Tiếp theo, họ sẽ nói với bạn rằng nhu cầu của họ rất cấp bách, nên bạn phải cho họ lập tức.  Rồi họ kết thúc bằng cách nhắc nhở rằng bạn là một con người tuyệt vời.  Vấn đề là nếu điều đó giống như một sự thổi phồng, thì quả đúng như vậy.

          Bạn cũng có thể nói, tội nghiệp cho vua Hê-rốt vì ông ta cũng là một nạn nhân của sự lừa đảo.  Trường hợp của ông, kẻ đánh lừa ông chính là ma quỷ, vua của mọi nghệ thuật dối trá.  Khi ông Gio-an Tẩy Giả đối mặt với vua Hê-rốt vì nhà vua làm điều sai quấy, thì Hê-rốt lại nghe theo những đề nghị đầy kiêu căng của ma quỷ.  Ông là vua.  Không ai được phép nói với ông như thế!  Khi Sa-lô-mê khiêu vũ trước     mặt ông, ông lắng nghe tiếng nói của dục vọng.  Cô ấy đẹp quá;  hãy cho cô ấy bất cứ điều gì cô ấy xin!  Khi vua đồng ý để cho ông Gio-an bị chém đầu, ông nghe theo sự sợ hãi.  Các khách mời của tôi sẽ nghĩ sao nếu tôi bãi lệnh?  Trong mỗi trường hợp, ma quỷ hứa với Hê-rốt điều gì đó mà cuối cùng ông ta không thể thoát.

          Giống như ma quỷ đã cám dỗ Hê-rốt, nó cũng cám dỗ chúng ta như vậy.  Nó hứa với chúng ta điều tốt đẹp, nhưng chẳng để lại gì cho chúng ta.  Nó phóng đại những lợi ích do những gì nó đem tới và nhấn mạnh là bạn hãy làm ngay điều nó nói.  Nó khích động cái tôi của bạn, bảo rằng bạn đáng được điều ấy.

          Khi việc đó xảy ra, bạn hãy nhớ đến Hê-rốt nhé!  Đừng để cho Xa-tan thuyết phục bạn chú ý đến hình ảnh của bạn hoặc những thoải mái của bạn thay vì sự thật.  Đừng để nó quyến rũ bạn chọn con đường dễ dãi.  Con đường chân lý có thể không là con đường bằng phẳng nhất, nhưng bạn có thể chắc chắn rằng cuối cùng bạn sẽ gặt hái được sự bình an và hoa trái tồn tại (Gia-cô-bê 3:17).

          Rồi khi bạn thấy mình đang ở trong vùng xám và không biết phải đối phó ra sao, bạn hãy tin rằng Chúa Giê-su sẽ giúp bạn phân biệt được những dối trá khác với chân lý.  Hãy xin Người giúp bạn chọn con đường dài thay vì lối tắt để tiến đến hạnh phúc.  Bạn hãy hết sức trung thành với những điều bạn biết đó là thật về Chúa, rồi hãy theo lương tâm của bạn.  Đó là cách tốt nhất để tránh được những lừa đảo của ma quỷ.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con từ chối những dối trá của kẻ thù.  Xin Chúa nói với con trong nơi sâu kín của cầu nguyện và dẫn dắt con trong đường lối chân lý Chúa”.