Thứ Năm tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:47-53

 

Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.  (Mát-thêu 13:47)

 

          Nếu bạn không làm nghề lưới cá, có thể dụ ngôn này khó hiểu đối với bạn.  Nhưng “chiếc lưới thả xuống biển”, những chiếc lưới phẳng và nặng được quăng xuống biển, đã được sử dụng thời Chúa Giê-su.  Hễ ai đã sử dụng chúng đều nói với bạn rằng không thể giữ đừng cho mắc vào lưới những con cá mình không muốn.  Bởi vì lưới sẽ bắt lấy mọi thứ, cá tốt cũng như cá không tốt.

          Thật là một hình ảnh hữu ích Chúa Giê-su dùng để dạy bài học quan trọng về Giáo Hội.  Bài học ấy dạy chúng ta rằng “chiếc lưới” của Nước Thiên Chúa ở trong tầm tay mọi loại “cá”, và công việc lựa cá là của Thiên Chúa.  Có thể người ta không rõ được là đang khi ở trong lưới thì cá nào được giữ lại và cá nào bị loại bỏ, do đó chúng ta không thể mau lẹ gán cho người khác một nhãn hiệu.

          Bạn hãy nhớ, bạn là một con cá chứ không phải người lưới cá!  Có thể người làm cho bạn lo lắng vì tính ganh đua của họ sẽ được tôn lên để tranh đấu cho công lý.  Hoặc người có tính kiêu căng kèn cựa với bạn sẽ được chữa lành khỏi sự bất an để rồi sẽ đi phục vụ người nghèo khổ.  Những câu chuyện của họ chưa hết đâu.  Cả câu chuyện của bạn cũng chưa kết thúc.  Câu chuyện của Chúa vẫn chưa xong, nên Người luôn ban cho chúng ta cơ hội để lớn lên, được chữa lành và thay đổi.

          Vậy nếu bạn thắc mắc không biết những “con cá tốt” sẽ như thế nào, thì hãy nhớ rằng không phải chỉ có một loại cá thôi.  Bạn hãy xét xem các vị thánh.  Họ hết thảy đều được kêu gọi khác nhau và có những cá tính khác nhau.  Các ngài cũng có những góc cạnh cần được mài giũa.  Bạn nhớ lại xem Chúa Giê-su đã gọi thánh Gia-cô-bê và Gio-an, “con của sấm sét” như thế nào (Mác-cô 3:17).  Ngay đến thánh Phao-lô và Ba-na-ba cũng cãi vã nhau, rồi cuối cùng anh đi đường anh tôi đường tôi (Công vụ Tông đồ 15:36-40).  Tuy nhiên các ngài đã thực hiện những việc lớn lao cho Chúa, bất kể những khuyết điểm của mình.

          Tất cả chúng ta đều bất toàn.  Vậy chúng ta càng bỏ đi những tổn thương quá khứ hoặc những xét đoán anh chị em, chúng ta càng thấy rõ Chúa Giê-su yêu thương mọi người, ngay cả những “con cá” làm cho chúng ta phải nhức nhối một cách bất công.  Thay vì chú tâm đến những khác biệt, chúng ta hãy lo phát huy các nhân đức và tài năng Chúa đã ban cho chúng ta, rồi hãy sử dụng chúng để xây dựng Nước Chúa.  Khi ấy chúng ta sẽ thấy dễ dàng tôn trọng những con cá khác cùng ở trong lưới.  Bạn hãy nhớ, một đặc nét của môn đệ Chúa Giê-su là chúng ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.

 

          “Lạy Thiên Chúa là Đấng lưới cá, xin giúp con trưởng thành trong sự thánh thiện.  Xin Chúa dạy con biết yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con”.