Thứ Tư tuần 17 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 15:10, 16-21

 

Đức Chúa phán:  “Ta ở với ngươi”.  (Giê-rê-mi-a 15:20)

 

          Liệu bạn có sống khác đi, nếu bạn biết rằng ngoài một chút nghi ngờ ra, Thiên Chúa đã ở với bạn không?

 

          -  Có thể bạn sẽ liều lĩnh dấn thân hơn, khi biết Chúa sẽ hoàn tất mọi sự cho bạn.

          -  Khi ý thức hơn được sự hiện diện của Người, chắc bạn sẽ hăng hái gặp gỡ chuyện vãn với Chúa thường xuyên hơn.

          -  Bạn sẽ nhất định bớt bức xúc hơn vì biết rằng Chúa sẽ chăm sóc bạn và gia đình bạn.

 

          Trong bài đọc hôm nay, Chúa nói với ngôn sứ Giê-rê-mi-a:  “Ta ở với ngươi”.  Những lời tiên tri của Giê-rê-mi-a về sám hối đã khiến dân chúng chỉ trích ngài mỗi lúc một mạnh hơn, thậm chí đe dọa mạng sống ngài nữa.  Khi những phản ứng tiêu cực nổi lên, ngài đâm ra càng sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng hơn.  Thế mà Thiên Chúa vẫn tiếp tục gọi ngài hãy rao giảng, còn phải liều thân nhiều hơn nữa.  Và để trấn an, Thiên Chúa bảo ngài:  “Chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được, vì Ta ở với ngươi” (Giê-rê-mi-a 15:20).  Những lời này đã làm cho Giê-rê-mi-a được đầy can đảm mà ngài cần có để thi hành sứ mệnh.

          Còn bạn thì sao?  Những liều lĩnh nào bạn sẽ có hôm nay nếu bạn biết Chúa sẽ giúp bạn vượt qua mọi sự?  Có lẽ bạn sẽ cầu nguyện ngay cho người bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh bạn và đang tâm sự với bạn.  Hoặc sau Thánh lễ, bạn sẽ liều lĩnh mời một cặp vợ chồng bạn chưa quen biết đi ăn trưa để xây dựng tình bạn.

          Tin vào những lời Chúa phán Ta ở với ngươi có thể đem lại sự sống mới cho đời sống cầu nguyện của bạn.  Một thanh niên đã dùng một hình ảnh để nhắc nhở mình về sự hiện diện của Chúa.  Anh ta đặt một cái ghế bên cạnh giường ngủ và nói với Chúa Giê-su tựa như Người đang ngồi đó với mình.  Dĩ nhiên Chúa ngồi đó mà anh không thấy được, nhưng hình ảnh ấy giúp anh nâng hồn lên với Người.

          Ta ở với ngươi là lời nói còn ngọt ngào hơn cả đường phèn nữa.  Quả thực lời ấy có thể đem lại cho chúng ta bình an và kiên nhẫn giữa những tình huống gây áp lực.  Bạn đang có một tình huống khó khăn ở nhà hoặc một mối tương quan khó khăn với người khác mà bạn cần được nghe lời Chúa phán như trên không?  Hãy đem tới cho Chúa tình huống hoặc khó khăn ấy.  Đừng đợi đến khi Chúa nhắc nhở bạn về sự hiện diện và chở che của Người.

 

          “Lạy Chúa, lúc nào đó hôm nay khi con không ngờ, Chúa sẽ thì thầm vào tai con:  ‘Ta ở với con’”.