Chúa Nhật tuần 18 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 3:1-5, 9-11

 

Chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người.  (Cô-lô-xê 3:11)

 

          Ý niệm Chúa Ki-tô “ở trong mọi người” là tâm điểm của linh đạo dòng Tên.  Thánh I-nhã Loyola, vị sáng lập dòng Tên, muốn người ta tìm gặp Chúa trong mọi người, mọi nơi và mọi hoàn cảnh.  Cho nên ngài đã khai triển những bài linh thao giúp người ta chú tâm đến hoạt động của Chúa trong thế giới, để họ cộng tác với Người trọn vẹn hơn và xây dựng vương quốc Người.

          Một phần thuộc các bài thao luyện của thánh I-nhã là Xét mình hằng ngày, được ngài mô tả như là việc nhìn lại ngày sống trong tâm tình cầu nguyện.  Thiên Chúa đã hiện diện như thế nào trong những hoàn cảnh tốt cũng như xấu?  Thánh I-nhã biết rằng khi chúng ta học nhận ra Chúa “trong mọi sự”, thì chúng ta sẽ thêm lòng tin vào tình yêu của Chúa và sẵn sàng phục vụ Người cũng như tha nhân hơn.

          Có năm bước để làm việc Xét mình hằng ngày:

          1.  Ý thức sự hiện diện của Chúa trong những cảm nghiệm của bạn.  Bạn cố gắng nhận ra hôm nay Chúa Thánh Thần đã dẫn dắt bạn như thế nào.

          2.  Nhìn lại ngày sống của bạn với tâm tình tạ ơn.  Bạn hãy cám ơn Chúa khi bạn nhìn lại ngày hôm nay.

          3.  Chú tâm đến những cảm xúc của bạn.  Khi nào và tại sao bạn đã ghen tị, hay xét đoán, bị tổn thương, vui vẻ, hoặc khích động?

          4.  Hãy chọn lấy một điểm đặc biệt của ngày sống và cầu nguyện về điểm ấy.  Bạn hãy chọn một hoặc hai cảm nghĩ bạn đã có hôm nay, rồi cầu nguyện về cảm nghĩ ấy.  Những cảm nghĩ này có đem bạn đến gần Chúa hơn không?  Hoặc chúng có làm cho bạn cảm thấy đầy lòng cảm thông, quảng đại hay dễ thương hơn không?  Hay là chúng làm cho bạn cảm thấy ích kỷ, lo lắng hoặc sợ hãi?  Chúng làm tổn thương hay xây dựng những mối tương quan của bạn?

          5.  Nhìn về ngày mai.  Bạn hãy xin Chúa ban cho bạn ơn thánh và phúc lành để ứng phó với những thử thách ngày hôm sau.

          Việc Xét mình hằng ngày không phải chỉ là một giải trí đạo đức.  Mục đích của nó là lôi kéo chúng ta đến gần Chúa hơn và giúp chúng ta dấn thân hơn cho thế giới.  Vậy bạn cố gắng thử xem.  Hãy theo lời khuyên của thánh I-nhã và hôm nay bạn hãy nói với Chúa Giê-su như nói với một người bạn hết lòng chăm sóc cho hạnh phúc của bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là tất cả và ở trong mọi người.  Xin Chúa mở mắt con để con thấy được Chúa trong mọi sự ngày hôm nay”.