Thứ Bảy tuần 18 Thường niên

Lễ Chúa hiển dung

 

Suy niệm Lu-ca 9:28-36

 

Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.  (Lu-ca 9:35)

 

          Bạn đang chất đồ lên xe, xua con cái lên xe và hành trình cho một cuộc nghỉ hè, hoặc về thăm ông bà hay đi xem một buổi xiệc.  Mới đi được một quãng ngắn, đã có tiếng thỏ thẻ:  “Mình sắp tới chưa?”  Câu trả lời khôn ngoan là “Chưa, nhưng mà mình sắp đến nơi rồi”.

          Khung cảnh này là cách để chúng ta hiểu được cảm nghiệm của các tông đồ trong cuộc Chúa hiển dung trên núi.  Cuộc hiển dung cho họ thấy họ đang gần tới đích thiên đàng, nơi đó họ sẽ chiêm ngắm Chúa Giê-su toàn thắng.

          Một ngày kia, chúng ta cũng sẽ đạt tới vinh quang thiên quốc;  chúng ta cũng sẽ được biến đổi như Chúa Giê-su.  Mỗi ngày sống đức tin đều đưa chúng ta tiến thêm một bước tới đích điểm ấy.  Dĩ nhiên chúng ta không cảm nghiệm được hết mọi điều Chúa đã hứa với chúng ta.  Chúng ta vẫn còn phạm tội;  vẫn còn thiếu sót trong tất cả khả năng của mình;  vẫn còn làm mồi cho cám dỗ và hãi sợ.  Nhưng thật dễ dàng và cũng quá tự nhiên đối với một số người, là chúng ta chỉ nhìn thấy những thất bại và thiếu sót, mà quên mất rằng mình đang tiến triển đấy.  Ngay bây giờ, theo lời đức giám mục Anastasius of Sinai, chúng ta vì đang sống đức tin, nên “chiếu tỏa trong con mắt thiêng liêng, được đổi mới trong linh hồn và trở nên giống như Chúa, được biến đổi không ngừng, là những kẻ tham dự vào bản thể Thiên Chúa”.

          Thiên Chúa thật quyền năng và khôn ngoan, đến nỗi Người có thể sử dụng ngay những thất bại của bạn để đem bạn đến gần Người, hơn là sử dụng những thành công của bạn.  Người có một kế hoạch cho đời bạn và Người luôn hành động để hoàn thành kế hoạch ấy.  Những vấp ngã của bạn không chối bỏ được những lời Người hứa và không hủy bỏ được kế hoạch của Người.  Bạn đang được biến đổi, không phải trong tích tắc, nhưng ngày này sang ngày khác, từng chút một, khi bạn đến với Chúa và để cho sự hiện diện của Người che phủ những mài giũa con người bạn mỗi ngày.

          Vậy hôm nay bạn hãy suy niệm cuộc Hiển dung của Chúa.  Hãy tưởng tượng quang cảnh sẽ như thế nào khi bạn ở với Chúa trên thiên đàng.  Hãy nhắc nhở mình là đức tin của bạn đang phát triển khi bạn ngồi với Chúa và khi bạn đọc lời Người trong Kinh Thánh.  Trong mỗi cuộc chuyện trò với Chúa, từng phút bạn sống trong sự hiện diện của Người, bạn đang tiến dần tới đích điểm của bạn.  Nếu bạn cứ cố gắng hết sức trung thành, một ngày kia bạn sẽ hiệp cùng ca đoàn thiên quốc hát lên rằng “Ha-lê-lui-a!  Vì Chúa là Thiên Chúa toàn năng của chúng ta đang hiển trị”.

 

          “Lạy Chúa, xin làm dậy lên niềm hy vọng của con và mong đợi ngày nào đó con được bước vào lãnh nhận trọn vẹn những lời Chúa hứa”.