Thứ Hai tuần 18 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 28:1-17

 

Ông Kha-nan-gia, hãy nghe đây, Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá.  (Giê-rê-mi-a 28:15)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình đang bước vào một cuộc thẩm định mức hoàn hảo về công việc của bạn.  Việc thẩm định này độc đáo, vì bạn có thể chọn lựa những nhận xét nào bạn sẽ được nghe.  Mặt khác, bạn có thể chọn lựa thành thật nhìn lại cách tổng quát.  Công việc vất vả của bạn sẽ được ghi nhận.  Nhưng những nhược điểm của bạn cũng bị điểm mặt, và những phương thức để hoàn hảo hóa sẽ được phác họa.  Mặt khác, bạn có thể chọn lựa chỉ nghe lời khen đánh bóng về công việc của bạn mà không có được một ý tưởng nào giúp bạn làm sao cho công việc tốt hơn và việc làm của bạn được bảo đảm hơn.

          Có lẽ bạn biết mình nên có một cái nhìn thành thực xét lại phải không?

          Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta một thí dụ sống động về những thẩm định thiêng liêng đối nghịch nhau.  Ông Kha-nan-gia có lẽ muốn đẩy mạnh đời sống luân lý đạo đức của đồng bào ông, vì họ đang phải đương đầu với sự đe dọa của quân đội Ba-by-lon.  Cho nên ông đã nói tiên tri rằng đồng bào ông sẽ chiến thắng rất mau chóng.  Nhưng vì những lời “tiên tri” của ông không phải do Chúa, nên chúng không hiệu nghiệm.  Trái lại, Giê-rê-mi-a đã đưa ra sự thẩm định thành thực của Thiên Chúa về tình thế, trong niềm hy vọng giúp dân chúng chuẩn bị đối phó với những thử thách sắp tới (tức cuộc lưu đày Ba-by-lon).

          Còn bạn thì sao?  Bạn có cảm nghiệm được “những thẩm định thành thực” của Chúa Thánh Thần không?  Có lẽ bạn đã khám phá thấy rằng Chúa Thánh Thần, còn hơn cả một người giám sát, vẫn quý trọng và đánh giá tốt về bạn, mặc dù “hiệu suất công việc” của bạn không có gì là sáng giá.  Chúa Thánh Thần nhận ra tiềm năng nơi bạn và muốn giúp bạn thể hiện nó.  Dù bạn cảm nhận được điều ấy hay không, Chúa Thánh Thần vẫn tôn trọng bạn về tất cả những cách thức bạn phục vụ Người, thậm chí những cách thức ấy xem ra nhỏ bé và bất toàn đối với bạn.

          Chắc chắn Chúa Thánh Thần không lạ lẫm gì về những yếu đuối của bạn.  Dù Người tôn trọng bạn, nhưng Người cũng kêu gọi bạn hãy lưu tâm đến những lối suy nghĩ và thái độ nào của bạn không phù hợp với Người.  Tuy nhiên Người vẫn cẩn thận để không lên án bạn.  Người cũng không để mặc bạn bị sa lầy trong những yếu đuối của bạn.  Trái lại, Người ban ân sủng để thay đổi và khích lệ bạn từng bước trên đường.

          Vậy hôm nay bạn hãy cố gắng thức tỉnh trước những xác định hữu ích của Chúa Thánh Thần, xác định tích cực lẫn tiêu cực.  Hãy cố gắng coi những xác định ấy như những cơ hội giúp thăng tiến và biến đổi.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con lắng nghe tiếng Chúa  phán hôm nay”.