Thứ Năm tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 16:13-23

 

Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.  (Mát-thêu 16:18)

 

          Các dữ kiện có thể khiến chúng ta điên đầu.  Những nghiên cứu tiếp tục cho thấy số người đi nhà thờ suy giảm, nhất là giới trẻ.  Càng ít người coi mình là Ki-tô hữu, sử dụng những từ ngữ mơ hồ như “tôi sống đạo, chứ không thuộc về đạo nào”.  Mỗi người chúng ta chắc cũng biết được người nào đó đang phải phấn đấu với đức tin của họ hoặc đã rời xa Giáo Hội.  Vậy mà Chúa Giê-su lại hứa rằng quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi Giáo Hội.  Làm sao chúng ta tin được điều này?

          Có lẽ tốt nhất để bắt đầu câu trả lời là mỗi người hãy tự xét những lời nói của Chúa.  Bạn nhớ là Chúa Giê-su đã đặt Giáo Hội Người trong tay chúng ta, để chúng ta xứng đáng tự hỏi về vai trò của mình trong bổn phận thực hiện lời hứa của Chúa:  “Tôi có thể làm gì để chắc chắn Giáo Hội được an toàn?”

          Câu trả lời vừa đơn giản vừa thách thức:  hãy ở bên cạnh Chúa Giê-su.  Chúa đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại ma quỷ, cho nên Người cũng có thể bênh vực cho bạn.  Quyền lực của tội lỗi và bóng tối dù có cố gắng cách nào cũng không thể lay chuyển được bạn, nếu bạn tiếp tục gắn bó với Chúa.  Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không bị cám dỗ nữa, nhưng là bạn sẽ tìm được sức mạnh để đứng vững.  Bạn hãy trung thành với việc cầu nguyện hằng ngày.  Hãy dành hầu hết thời gian Thánh lễ mà cầu nguyện.  Hãy tiếp tục lãnh nhận bí tích Hòa giải.  Và hãy phục vụ Chúa Giê-su vì Người hiện diện trong những người nghèo khổ.

          Đó là những câu trả lời rõ ràng.  Nhưng có bao giờ bạn nghĩ khi bạn cầu nguyện hoặc tham dự Thánh lễ là bạn đẩy lui ma quỷ và quyền lực của nó không?  Bạn cứ nhớ nhé, bạn là một chi thể thuộc Nhiệm thể Chúa Ki-tô.  Có những hệ quả đích thực do đời sống cầu nguyện của bạn, những hệ quả ảnh hưởng trên toàn thể Giáo Hội!  Khi ở bên Chúa, bạn đang giúp củng cố và bảo vệ cho những anh chị em của bạn trên toàn thế giới.

          Chính vì mọi người tín hữu trên toàn thế giới đang gắn bó với Chúa Giê-su ngay lúc này mà Giáo Hội Người được gìn giữ.  Cho nên hôm nay, khi cầu nguyện cho Giáo Hội hoặc cho những thành phần của gia đình Giáo Hội đang phấn đấu trong đức tin, bạn có thể tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giê-su.  Bạn có thể cầu nguyện trong tư thế tín thác, vì chính bạn tham dự vào câu trả lời nhờ việc cầu nguyện của bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa chiến thắng khải hoàn!  Chúa đã ban sự sống mới cho mỗi phần tử thuộc Giáo Hội Chúa.  Xin Chúa củng cố nhiệm thể của Chúa trên trần gian này”.