Thứ Sáu tuần 28 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 16:24-28

 

Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.  (Mát-thêu 16:24)

 

          Làm sao bạn có thể đi xa được với gánh nặng một trăm năm mươi ký lô ở trên vai?

          Một số sử gia tin là thập giá của Chúa Giê-su có thể nặng một trăm năm mươi ký lô.  Cho nên họ cho rằng quân lính Rô-ma thường chỉ bắt tử tội vác một cây gỗ ngang thôi, vì ngưyên nó cũng đã nặng hơn năm mươi ký lô rồi.

          Xét riêng về sức nặng này, không kể đến sức nặng thiêng liêng và tâm lý cộng vào thập giá, chúng ta phải cám ơn Kinh Thánh đã nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-su am hiểu được đau khổ và những thử thách của chúng ta.  Chúa đã chia sẻ cùng những đau đớn, buồn phiền và gánh nặng của thập giá chúng ta mang trong cuộc sống.  Điều này có nghĩa là Chúa Giê-su không chỉ cảm thông với chúng ta.  Người còn chung phần đau khổ với chúng ta nữa.  Đó chính là cách Người yêu thương chúng ta.  Người tự nguyện đồng hành với chúng ta trên cùng nẻo đường và giúp đỡ chúng ta trên con đường ấy.

          Dưới ánh sáng tình yêu đó, chúng ta thấy được lời Chúa Giê-su mời gọi chúng ta vác thập giá và đi theo Người không đơn thuần là mệnh lệnh bắt chúng ta phải mang lấy những gánh nặng mà bước đi.  Nhưng đó là lời mời gọi chúng ta hãy liên kết với Người và tìm được sức mạnh khi đồng hành với Người.

          Chúa Giê-su biết đau khổ có thể khiến chúng ta muốn chạy trốn và ẩn lánh.  Nhưng Người cũng biết nếu chúng ta cố gắng đi theo Người, Người sẽ làm cho gánh nặng chúng ta nên nhẹ nhàng hơn và ách của chúng ta thoải mái hơn.

          Đây là chiều sâu của tình yêu Chúa Giê-su yêu thương chúng ta.  Người muốn giúp bạn mang thánh giá, giống như ông Si-môn Ky-rê-nê đã giúp Chúa mang thập giá của Người.  Người muốn lau mặt cho bạn, giống như bà Veronica đã lau mặt Chúa.  Quan trọng hơn hết, Người muốn hứa với bạn:  “Hôm nay con sẽ được ở với Thầy trên thiên đàng”, như Người đã hứa với người trộm lành (Lu-ca 23:24).  Vậy tại sao chúng ta còn không muốn kết hiệp với Chúa?

          Nhiều khi đau khổ có thể đưa chúng ta đến gần Chúa, hoặc đẩy chúng ta xa Chúa.  Đó là do chúng ta chọn lựa.  Lúc đầu có thể không thoải mái, nhưng ở bên Chúa Giê-su giữa những khó khăn sẽ đem lại cho chúng ta bình an và yên ủi.  Cần nhất, là chúng ta hãy bước bước đầu tiên.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tiếp tục đến với con khi con cần Chúa giúp đỡ.  Cảm tạ Chúa đã đi bên cạnh con và làm nhẹ đi gánh nặng của con”.