Thứ Bảy tuần 19 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 18:1-10, 13, 30-32

 

Mạng sống nào cũng thuộc về Ta;  mạng sống của cha cũng như mạng sống của con đều thuộc về Ta.  (Ê-dê-ki-en 18:4)

 

          Câu châm ngôn bảo chúng ta rằng quả táo không rớt xa cây táo, hoặc “cha nào con nấy”.  Những thành ngữ này dạy rằng chúng ta liên kết với cha mẹ và mọi thế hệ trước chúng ta.  Có thể chúng ta thừa hưởng tính yêu chuộng thể thao của người cha hoặc nụ cười đẹp hiền của bà mẹ.  Nhưng những câu châm ngôn kia cũng cho rằng các sai lầm và tội lỗi của cha mẹ cũng có thể chuyển qua chúng ta, mặc dù chúng ta thường không nói ra.

          Cách hiểu thứ hai dường như là điểm chính của lời châm ngôn trong bài đọc hôm nay:  “Đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng” (Ê-dê-ki-en 18:2).  Nói khác đi, đừng đổ lỗi cho con cái, nhưng hãy quy lỗi cho cha mẹ chúng!  Để trả lời, Chúa gửi một thông điệp đầy tràn hy vọng cho Ê-dê-ki-en:  ngươi còn đáng giá hơn tất cả những di truyền ngươi thừa kế.

          Chúa dạy Ê-dê-ki-en rằng mạng sống của cha mẹ cũng giống như mạng sống của con cái, nhưng không phải theo cách mọi người nghĩ.  Cha mẹ và con cái giống nhau là vì “cả hai đều thuộc về Ta” (Ê-dê-ki-en 18:4).  Chúa bảo:  Ta là Đức Chúa, có trách nhiệm tạo dựng thân xác, trí khôn và linh hồn ngươi.  Ngươi được dựng nên một cách lạ lùng, kể luôn cả những đường nét và đặc điểm gia đình ngươi nữa.

          Tài năng chúng ta có là do Thiên Chúa và do cả cha mẹ chúng ta nữa!  Nhưng bạn nên nhớ rằng “gia sản” quan trọng nhất của chúng ta là được làm phần tử trong gia đình và vương quốc của Chúa.  Đây là một gia sản mà chúng ta có thể vun trồng khi chúng ta đến gần Chúa hơn.  Người nhìn chúng ta với ánh mắt yêu thương và cảm thông.  Người mỉm cười trước những nét đẹp của chúng ta và mở lối giúp chữa lành những điểm xấu.

          Chúng ta không cần phải sụp xuống vì quá khứ.  Chúng ta không cần phải cảm thấy tuyệt vọng về tương lai của con cái chúng ta.  Chúng ta được tự do lựa chọn ở trong nhà Chúa.  Tương lai chúng ta không phải là điều gì thụ động hoặc đã được tiền định, giống như sợi tóc trên đầu rụng xuống.  Nhưng tương lai là điều chúng ta lấy hành động của mình mà đúc nắn nó, nhờ sự giúp đỡ do ân sủng của Cha trên trời.

          Lần tới nếu bạn hoặc một người trong gia đình bạn có làm điều gì đạo đức hoặc đầy ơn Chúa, thì bạn hãy nghĩ tới thành ngữ “Cha nào con nấy”.  Bạn đang hành động với căn tính là người con được Thiên Chúa cứu chuộc của  Đó cũng là điều bạn có thể ngợi khen và cảm tạ Chúa.

 

          Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha đã đem con vào nhà Cha.  Con thuộc về Cha”.