Thứ Năm tuần 19 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 12:1-12

 

Tôi đã làm y như lệnh Đức Chúa truyền cho tôi.  (Ê-dê-ki-en 12:7)

 

          Nghĩ tới một vị ngôn sứ, chúng ta thường tưởng tượng ra một con người hơi… khác thường.  Có lẽ chúng ta tưởng tượng ra một Gio-an Tẩy Giả mặc áo da thú và ăn châu chấu.  Hoặc chúng ta hình dung ra một người rất già và khôn ngoan, tựa như ông già Gandalf trong cuốn phim The Lord of the Rings.  Dù bất cứ hình ảnh nào chúng ta nghĩ tới, thì một vị ngôn sứ thực sự là người được Chúa kêu gọi để mang sứ điệp của Người đến cho dân Chúa.  Trong bài đọc hôm nay, Ê-dê-ki-en mang đến sứ điệp của Chúa một cách khác thường:  ngài sống sứ điệp ấy.

          Trong Cựu Ước, các sứ giả được sai đến với dân Ít-ra-en để kêu gọi họ trở về với Thiên Chúa.  Đôi khi các ngài sử dụng những sứ điệp trực tiếp.  Có khi các ngài nêu lên sứ điệp qua những câu chuyện.  Tuy nhiên cũng có những lần Chúa kêu gọi các ngài hãy cho dân một dấu hiệu hữu hình, để sứ điệp đánh động họ nhiều hơn.

          Dù là lời nói hay những câu chuyện, hành động của các ngôn sứ mang lại những kết quả khác nhau;  có những người đã nghe theo các ngài, còn những kẻ khác phớt lờ đi.  Thực vậy, người ta dễ dàng không màng gì tới các ngài.  Các ngài dễ dàng bị coi là nhóm thiểu sổ ồn ào, quá bi quan.

          Nhưng giờ đây khi Chúa Ki-tô đến, mọi sự thay đổi.  Thay vì chỉ có một sứ điệp riêng rẽ phát xuất từ một ngôn sứ đơn độc, chúng ta có hằng triệu tín hữu đang sống sứ điệp của Chúa.  Có cả một Giáo Hội toàn cầu đang nói cho mọi người biết về tình yêu và lời hứa cứu độ của Thiên Chúa Cha.

          Bạn có biết bạn đang là một ngôn sứ không?  Đúng như vậy.  Bạn có Thánh Thần, Thần Khí của Chúa Ki-tô, ở trong bạn, và Thần Khí ấy có thể làm cho bạn trở thành một sứ điệp của Tin Mừng.  Bạn không cần phải làm điều gì khác thường cả.  Cứ hết sức cố gắng bước theo Chúa, rồi bạn sẽ đủ nổi danh.  Lòng nhân từ và cảm thông của bạn sẽ đánh động tâm hồn nhiều người.  Quyết định hy sinh thời giờ và năng lực của bạn sẽ giúp đỡ người khác nhất là khi dễ nhắm mắt làm ngơ, và sẽ gửi đi một sứ điệp nói lên rằng Thiên Chúa hằng chăm sóc dân Người.  Sự kiên nhẫn và tha thứ của bạn sẽ làm mềm tâm hồn người ta.

          Bạn đừng khi nào nghĩ là mình không quan trọng nhé.  Bạn là một phần tử của Giáo Hội;  bạn là sự hiện diện của vị ngôn sứ trong thế giới này.  Bạn là sứ giả cho Chúa Ki-tô.

 

          “Lạy Chúa, xin cho con được làm sứ giả của Chúa hôm nay và luôn mãi”.