Thứ Ba tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:23-30

 

Đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.  (Mát-thêu 19:26)

 

          Tại sao Chúa Giê-su lại khuyến khích người thanh niên giàu có hãy bán của cải mình có mà cho người nghèo?  Có phải Chúa Giê-su đã khích lệ anh ta hãy mua lấy thiên đàng bằng cách sống bác ái hơn không?  Hay là Chúa bảo anh hãy tận diệt đi tính tự tin cậy vào chính mình?  Sống theo lề luật không đưa bạn vào thiên đàng;  nhưng chỉ có lòng tín thác hoàn toàn và tin vào Chúa Giê-su mới đưa bạn vào thiên đàng.

          “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mát-thêu 19:24).  Đây là lời khó hiểu đối với các môn đệ Chúa.  Sự giàu có được nhiều người coi là dấu hiệu Thiên Chúa phù trợ, như vậy người thanh niên giàu có     nhất định là người được Thiên Chúa chúc phúc.  Vậy nếu chàng thanh niên này rõ ràng được Thiên Chúa ban phúc, lại không thể được vào Nước Chúa hay sao?

          Truyền thống bảo chúng ta rằng “lỗ kim” nghĩa là cái cửa rất nhỏ để vào thành Giê-ru-sa-lem.  Con lạc đà muốn chui qua cửa, nó phải quỳ xuống và bò vào.  Nó cũng phải rỡ đi mọi hành lý đã mang theo trên mình.  Vậy Chúa Giê-su đã xin người thanh niên hãy bỏ đi những quyến luyến vật chất của anh, tựa như con lạc đà phải rỡ xuống những hành lý kềnh càng.  Người muốn chàng thanh niên hãy tín thác nơi Thiên Chúa để vào Nước Trời, chứ không phải tin vào những phúc lành của cải Người ban cho anh.

          Chúng ta hãy học bài học của con lạc đà nhé!  Nếu muốn được sống đời đời, cúng ta cần phải quỳ gối xuống để cầu nguyện và sống khiêm nhường.  Chúng ta cần phải nhận biết uy quyền của Chúa Ki-tô và sức mạnh ơn cứu độ của Người, ơn cứu độ chỉ có được nhờ đức tin và phép rửa tội.  Chỉ Chúa Giê-su mới có thể cứu chuộc và đưa chúng ta vào trong sự thánh thiện của Người.

          Vậy chúng ta hãy dẹp bỏ đi tất cả những gì là hành lý tội lỗi đang cản trở sự trưởng thành thiêng liêng của chúng ta.  Hãy phó dâng cuộc đời chúng ta cho Chúa Giê-su mỗi sáng, thú nhận chúng ta cần có Chúa và dứt bỏ đi ý nghĩ tự cho mình là đủ.  Chúng ta hãy cố gắng trở nên hoàn thiện, sự hoàn thiện nhờ tin vào Chúa Giê-su mà có, để chúng ta cũng có thể nhận biết quyền năng cứu độ và thánh hóa của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là niềm hy vọng duy nhất của con.  Con xin dâng mình cho Chúa là Chúa và Đấng Cứu Độ của con.  Xin Chúa giúp con trở nên con người theo ý Chúa”.