Thứ Tư tuần 20 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 34:1-11

 

Chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm.  (Ê-dê-ki-en 34:11)

 

          Thế nào là một mục tử tốt?  Chúng ta có thể nêu lên nhiều điều, nhưng có lẽ tốt nhất là những điểm gặp thấy trong dụ ngôn bài Tin Mừng hôm nay.  Khi ông chủ vườn nho ra ngoài chợ vào ban trưa và cuối ngày để kiếm người làm vườn nho, ông đã không mất thì giờ để trách mắng những kẻ đứng không ở đấy.  Trái lại, ông vẫn bênh vực họ, cho rằng thực sự họ muốn có việc làm, mà không ai mướn.  Cho nên ông thuê họ và sai họ vào làm vườn nho cho ông.  Rồi cuối ngày, ông trả lương cho mọi người, thậm chí những kẻ vào làm muộn cũng được trả đủ để chi dùng một ngày cho gia đình họ.

          Đó là điều đặc biệt của một mục tử nhân lành.  Ông chủ vườn nho đặt nặng trách nhiệm của mình đối với những ai tin tưởng ông và ông phá lệ để chăm sóc cho họ.  Ông tỏ lòng quảng đại, nhân ái và cảm thông.  Ông vượt quá cả cái đòi hỏi tối thiểu, để thực hành lối sống rất thực tế mà Chúa Giê-su đã truyền dạy phải yêu thương nhau.

          Dĩ nhiên chúng ta không luôn luôn giống như những mục tử tốt.  Nhưng lại giống như các nhà lãnh đạo Ít-ra-en được ngôn sứ Ê-dê-ki-en nhắc đến trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta đè đầu bóp cổ người khác bằng cách phê bình chỉ trích hoặc nặng tay với người ta, hoặc đặt lợi ích của riêng mình lên trên những nhu cầu của người khác (Ê-dê-ki-en 34:4).  Nhưng bạn đừng lo; Chúa Giê-su biết rõ chúng ta về điều này và Người không ngạc nhiên.  Người không chối bỏ hoặc lên án chúng ta đâu.  Người cũng không xa cách chúng ta.  Người cho chúng ta cơ hội để sám hối và làm tốt hơn.  Người đích thân đến và giúp chúng ta chăm sóc chiên của Người.  Người không chỉ bảo chúng ta phải làm điều này điều nọ;  nhưng Người cùng làm việc với chúng ta và ban cho chúng ta ơn sủng để chúng ta trở nên dễ thương và kiên nhẫn hơn.

          Mỗi người chúng ta được mời gọi giúp cho kẻ yếu đuối được mạnh mẽ, chữa lành kẻ đau ốm và tìm kẻ bị lạc mất, giống như ông chủ vườn nho đã làm.  Tất cả chúng ta được kêu gọi đối xử với người khác với cùng một phẩm giá, cảm thông và yêu thương như Chúa Giê-su đối xử với chúng ta.  Cảm tạ Chúa vì Người là Mục Tử Nhân Lành luôn ở với chúng ta để dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta trong vai trò chăm sóc cho tha nhân!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng Chăn Chiên Nhân Lành.  Xin Chúa dạy con biết chăm sóc những người Chúa đã ký thác cho con”.