Thứ Ba tuần 21 Thường niên

Suy niệm 2 Thê-xa-lô-ni-ca 2:1-3, 14-17

 

Anh em hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em.  (2 Thê-xa-lô-ni-ca 2:15)

 

          Truyền thuyết kể lại với chúng ta rằng một ngày kia thánh Phanxicô Átxixi đang cuốc vườn thì một thầy đã hỏi ngài:  “Thầy sẽ làm gì nếu biết là Chúa Giê-su sẽ lại đến trong ngày hôm nay?”  Phanxicô trả lời:  “Thì tôi cứ tiếp tục cuốc vườn”.  Không có gì đặc biệt.  Không có những lo lắng chuẩn bị hoặc vội vàng chạy đến tòa giải tội.  Ngài vẫn cứ sống ngày hôm ấy giống như mọi ngày khác, sẵn sàng đón Chúa Ki-tô.

          Đó chính là điều thánh Phao-lô dạy tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca: đừng lo lắng đến những tiên báo về ngày Tái lâm của Chúa.  Cứ “đứng vững và nắm giữ” những điều anh em đã tin (2 Thê-xa-lô-ni-ca 2:15).  Lời khuyên của ngài gồm hai điều cũng có thể giúp đỡ chúng ta nữa.  Những biến cố hiện thời, những võ đoán về ngày giờ tận thế, hoặc những tư tưởng nghĩ đến ngày cuối đời chúng ta có thể khiến chúng ta bị lung lạc.  Làm sao chúng ta đối phó đây?

          Trước hết, chúng ta đứng vững, cố hết sức sống cuộc đời Chúa đã ban cho chúng ta và không lo lắng gì về tương lai.  Nước Thiên Chúa đã gần, dù chúng ta đang rửa chén bát hoặc viết bản báo cáo, đang lái xe hoặc kéo thùng rác ra ngoài lề đường.  Chúng ta đứng vững bằng cách trung thành với những gì chúng ta được kêu gọi hãy thực hành, hết sức giúp cho sự hiện diện của Chúa thể hiện trong mọi sinh hoạt hằng ngày.

          Bạn có lo lắng về những mối tương quan chưa được giải quyết không?  Có lo lắng là bạn chưa sẵn sàng để gặp Chúa Giê-su không?  Mỗi ngày đem đến cho bạn cơ hội để gần Chúa hơn, để hàn gắn mối tương quan bị đổ vỡ và chăm sóc cho dân Chúa.  Nếu bạn cố gắng làm điều này mỗi ngày thì những sợ hãi của bạn sẽ dần dần tan biến.  Bạn sẽ tăng thêm lòng tin tưởng rằng bạn đang sống mỗi ngày trọn vẹn nhất.  Bạn sẽ được bình an hơn.

          Thứ hai, chúng ta nắm giữ.  Chúng ta biết Chúa.  Chúng ta đã được dạy dỗ rất nhiều về Người.  Không những thế, mà chính Người đã đến với cuộc sống chúng ta qua rất nhiều cách.  Cho nên đứng trước lo lắng, chúng ta cứ nắm chặt lấy chân lý ấy.  Thiên Chúa là Cha vĩnh cửu, toàn năng và trung thành của chúng ta!

          Nếu bạn cảm thấy “lung lay”, hãy lấy những bài đọc của Thánh lễ trong ngày và suy gẫm.  Bạn có thể đánh máy bài đọc ấy trên máy điện toán, hoặc viết xuống giấy, bỏ vào túi để có thể đọc lại trong ngày, khi bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng.  Hãy để cho những đoạn Kinh Thánh ấy trở nên nền móng vững chắc cho đức tin của bạn.

 

          “Lạy Cha, con tin Cha muốn cho con bước đi trong bình an của Cha.  Xin Cha giúp con đứng vững trong cuộc sống Cha đã ban cho con và nắm vững chân lý của Cha!”