Thứ Bảy tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 25:14-30

 

Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.  (Mát-thêu 25:21)

 

          Chúng ta có thể nghĩ những “yến bạc” trong bài Tin Mừng hôm nay là những tài năng Chúa ban, nhưng trong thời Chúa Giê-su, một yến bạc tương đương với gần bốn mươi ký bạc.  Lượng bạc ấy có giá trị bằng tiền lương trung bình hai mươi năm làm việc    .  Như vậy, người đầy tớ lãnh năm yến bạc sẽ nắm trong tay số tiền ngang với tiền lương của một công nhân làm việc suốt một trăm năm!

          Cho nên không lạ gì khi thấy ít nhất có một người đầy tớ đã không dám mạo hiểm.  Có lẽ khi đọc dụ ngôn này, bạn cũng cảm thấy nôn nao.  Đó là một món quà thật to, đồng thời cũng là một trách nhiệm thật lớn!  Một vài người đầy tớ đã lập tức đầu tư những gì ông chủ ban cho họ, rồi đã kiếm được thật nhiều tiền.  Nhưng có lẽ bạn không mạnh dạn được như thế.  Vậy liệu ông chủ có tống cổ bạn ra ngoài vì bạn đã chôn giấu những gì ông đã cho bạn không?

          Bạn đừng lo lắng.  Chúa không muốn chúng ta phải to gan thực hiện những đầu tư lớn lao.  Người chỉ muốn thấy là chúng ta có đáp lại hay không.  Giống như ông chủ trong dụ ngôn hôm nay, Cha trên trời của chúng ta rất quảng đại.  Mỗi ngày Người tuôn đổ “tiền bạc” là ân sủng và sự sống của Người trong chúng ta.  Người rất ước mong thấy việc đầu tư của Người nơi chúng ta được phát triển, nên Người nhân lên gấp bội ngay cả những nỗ lực nhỏ bé nhất của chúng ta khi chúng ta đáp lại ân sủng của Người.  Bạn hãy nhớ là những đầu tư của hai người đầy tớ kia đã phát triển mau chóng đấy nhé!

          Trên phương diện thực tế, điều này mang nhiều ý nghĩa.  Thí dụ bạn được đánh động do một trong các bài đọc hoặc do bài giảng trong Thánh lễ.  Việc đánh động ấy ảnh hưởng trên cách bạn nói chuyện với con cái trên đường về nhà hoặc bạn trao đổi với vợ bạn về bữa ăn tối.  Hôm nay trong lúc cầu nguyện, có thể bạn sẽ xác tín sâu xa hơn về tình yêu Thiên Chúa.  Bạn hãy ra đi và biểu lộ tình yêu của Chúa với người khác, có lẽ bằng cách xếp qua một bên những việc ưu tiên của bạn để quan tâm đến một người nào đó.

          Bất kể bạn làm việc ấy thế nào, mỗi khi bạn đáp lại việc đánh động của Chúa thì công cuộc đầu tư của bạn sẽ tăng gấp đôi và bạn sẽ nhận được thêm ân sủng.  Đó là một chu kỳ luôn tăng tiến.  Khi việc đầu tư của bạn phát triển, bạn sẽ cảm nghiệm được thêm niềm vui của Chúa Cha và niềm vui ấy làm cho bạn muốn đầu tư nhiều hơn nữa.

          Bạn sẽ không phải là người duy nhất giúp người ta thay đổi.  Bạn sẽ ảnh hưởng trên người khác.  Họ sẽ đáp lại ơn Chúa ở nơi bạn, và vương quốc Người sẽ tiếp tục lớn mạnh!

          Đó là cách sinh lời của việc đầu tư mà Chúa Cha muốn thấy.

 

          “Lạy Cha, con muốn đáp lại ân sủng Cha.  Cha quảng đại ban cho con mọi sự.  Xin cho con biết quảng đại chia sẻ với người khác, để ân sủng ấy được nhân lên gấp bội trong thế giới”.