Thứ Hai tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 23:13-22

 

Các ngươi khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào!  (Mát-thêu 23:13)

 

          Khi còn bé, có bao giờ bạn xin các anh hay chị cho bạn cùng chơi với họ, nhưng rồi bạn chỉ thấy mình bị họ đẩy ra ngoài hoặc khóa cửa lại không cho bạn vào không?  Phải đợi mãi tới lúc ba hay má đến và bảo họ phải mở cửa và cho bạn chơi với họ.  Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su can thiệp giống như một người cha, nhưng vì một điều còn quan trọng hơn nhiều.  Qua những lời giảng dạy và hành động, nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo Ít-ra-en đã khóa cửa Nước Trời không cho người ta vào.

          Chúng ta tuy không phải là những nhà lãnh đạo tôn giáo, nhưng cũng có khả năng khóa cửa hoặc mở cửa để người khác có thể gặp gỡ Chúa Giê-su.  Khi chúng ta không hiền hòa hoặc nóng nảy là chúng ta đang khóa cửa;  còn khi chúng ta dễ thương và dễ đón nhận người khác là chúng ta đang mở cửa.  Khi chúng ta hy sinh thời giờ để ở với một người đang cần đến chúng ta là chúng ta mở cánh cửa rộng hơn.  Khi bước đi ngang một người đang đau khổ mà không ngừng lại giúp đỡ là chúng ta đóng cửa lại.

          Thực ra không dễ nhận ra những cách chúng ta đóng hoặc mở cửa Nước Trời, nhất là vì chúng ta đều có cuộc sống khác biệt nhau trong những tình huống khác nhau.  Cho nên bạn thử làm điều này để giúp bạn suy nghĩ về cuộc sống của mình.

          Thứ nhất, bạn hãy viết xuống ba phương diện bạn đã học được nơi Chúa Giê-su cảm động nhất và có tính cách thuyết phục nhất.  Đó có thể là lòng thương xót, sự kiên nhẫn, lòng trung thành của Chúa hoặc bất cứ điều nào khác.

          Tiếp đến, bạn hãy viết xuống tên của ba người.  Theo bạn nghĩ, họ đã biểu lộ cho bạn thấy rõ những đức tính trên của Chúa Giê-su.  Vậy họ đã làm cho bạn cảm thấy như thế nào?  Lời nói và hành động của họ đã giúp mở cánh cửa ra đón nhận bạn như thế nào?

          Sau cùng, bạn hãy viết xuống tên của ba người mà bạn muốn giúp mở cánh cửa Nước Trời ra cho họ.  Sử dụng những điều bạn đã ghi xuống, bạn thử nghĩ xem làm thế nào bạn có thể làm cho những người này những điều người khác đã làm cho bạn.  Bạn có thể theo cùng những phương thức người ta đã làm cho bạn, hoặc bạn có thể áp dụng phương thức riêng của bạn, tùy theo cách nào thích hợp nhất cho những người mà bạn muốn đến gặp gỡ.  Tùy bạn chọn lựa, nhưng hãy để cho những người đã giúp đỡ bạn gợi ý cho bạn và hãy cầu xin Thánh Thần giúp bạn có tinh thần sáng tạo.

          Chúng ta hãy để cho người ta nhận ra chúng ta là những kẻ mở rộng cánh cửa để giúp người khác đến gặp Chúa Giê-su!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con mở cửa Nước Trời cho người khác”.