Thứ Tư tuần 21 Thường niên

Lễ kính thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ

 

Suy niệm Gio-an 1:45-51

 

Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình.  (Gio-an 1:47)

 

          Bạn thử tưởng tượng bạn không được khỏe.  Bạn cứ như vậy đã mấy tháng trời rồi.  Bạn tới gặp vải bác sĩ, nhưng vẫn không có gì khả quan.  Cuối cùng bạn quyết định đến với một bác sĩ ở tỉnh lẻ chẳng mấy ai biết tới.  Cảm thấy rất ít nghi ngờ và mong đợi, bạn bước vào phòng mạch.  Trước khi vị y sĩ bắt tay bạn, ông đã bắt đầu kể vanh vách những triệu chứng và nguyên nhân gây bệnh của bạn, thậm chí cả những điều không được nói đến trong bệnh lý của bạn.  Bạn hãy nói về sự kiện được bác sĩ “nhìn thấy”!  Có lẽ bạn sẽ bắt đầu giới thiệu với tất cả bạn bè về vị bác sĩ ấy!

          Đó là cảm tưởng của ông Na-tha-na-en sau khi gặp Chúa Giê-su.  Mặc dù lúc đầu nghi ngờ, nhưng ông Na-tha-na-en, cũng gọi là Ba-tô-lô-mê-ô, bằng lòng tới gặp vị ráp-bi đến từ thành Na-da-rét nhỏ bé.  Làm gì có ai quan trọng lại đến từ cái thành khỉ ho cò gáy ấy?  Nhưng khi ông Na-tha-na-en vừa đến gặp mặt với Chúa Giê-su, thì xem ra ông đã lập tức đổi thái độ rồi.  Điều gì đã xảy ra vậy?

          Chỉ với một vài lời, Chúa Giê-su tỏ ra cho ông Na-tha-na-en thấy Người đã biết ông thật sâu thẳm, mặc dù hai người chưa hề gặp nhau.  Cái nhìn của Chúa Giê-su thấu suốt làm cho ông Na-tha-na-en phải tin.

          Vậy Chúa Giê-su đã nhìn thấy gì?  Người thấy lòng trung thành của Na-tha-na-en trong việc cầu nguyện.  Ngày xưa, “Ở dưới cây vả” là nơi các học viên học hỏi Kinh Thánh đã ngồi và chiêm niệm Kinh Thánh.  Như vậy, lời bình của Chúa Giê-su đã mang ý nghĩa rằng:  Tôi thấy anh hăng say tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa.  Tôi thấy anh nhiệt thành đối với thánh ý Thiên Chúa.  Trong khi những người khác coi Na-tha-na-en như một con người hài hước hoặc một người châm biếm, thì Chúa Giê-su lại thấy ông là một người con đích thực của Ít-ra-en.

          Tư tưởng thông suốt của Chúa Giê-su – cũng là tri thức thuộc Thiên Chúa của Người – được ghi lại nhiều lần trong Kinh Thánh.  Bạn hãy nghĩ đến lần Chúa đàm thoại với người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng hoặc việc Chúa chữa lành cho người đầy tớ của viên sĩ quan Rô-ma (Gio-an 4:16-19;  Mát-thêu 8:13).  Người nhìn thấy rõ tâm hồn bạn và những ước ao thầm kín của bạn!  Khi bạn kiên nhẫn tìm thánh ý Chúa, thì Chúa Giê-su đã thấy bạn.  Khi một ý nguyện xuất hiện trong tâm tư bạn, Chúa Giê-su đã nghe nó rồi.

          Chúa Giê-su không cần phải trắc nghiệm mới chẩn đoán được bệnh tình của bạn.  Người hiểu bạn hơn cả bạn hiểu được chính mình.  Hôm nay bạn hãy xin Chúa cho bạn biết Người đã thấy những gì trong tâm hồn bạn.  Có thể bạn sẽ thấy mình ngạc nhiên như ông Na-tha-na-en đã thấy:  “Làm sao Ngài lại biết tôi?... Thưa Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa!” (Gio-an 1:48, 49).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, thật tuyệt vời khi con được Chúa biết đến.  Xin Chúa giúp con nhìn chính mình giống như Chúa nhìn con”.