Thứ Bảy tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:1-5

 

Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?  (Lu-ca 6:2)

 

          Bạn không yêu thích cách Chúa Giê-su tới bênh vực các môn đệ Người sao?  Mặc dù bản thân Người không bị tố cáo, nhưng Người nói thay cho các môn đệ.  Người không muốn những kẻ tố cáo hiểu lầm các môn đệ đầy thiện ý của Người hoặc sứ điệp của Người.  Cho nên Chúa bảo các kẻ tố cáo rằng, hơn hết mọi điều khác, những hành vi thương xót và ưu ái được thực hiện trong ngày sa-bát đều là tôn vinh Thiên Chúa.

          Đây là một trong những lời hứa lớn lao nhất của Tin Mừng:  Chúa Giê-su luôn đến bênh vực bạn.  Người biết chúng ta có thể dễ dàng rơi vào tình trạng tự lên án mình hoặc mang mặc cảm tội lỗi, nên Người luôn sẵn sàng bước vào cuộc để làm luật sư biện hộ cho chúng ta, để làm câm đi những tiếng nói tố cáo chúng ta.

          *  Người bênh vực chúng ta khi giúp chúng ta đừng gợi lại những cảm nghĩ có tội, tủi hổ và buồn sầu vì những tội lỗi đã được tha thứ rồi.

          *  Người bênh vực chúng ta khỏi ma quỷ, vì chúng khai thác những sợ hãi của chúng ta bằng cách thì thầm vào tai chúng ta những điều dối trá và nửa đúng nửa sai.

          *  Người nâng chúng ta dậy khi những cảm nghĩ mình có tội đang đánh gục chúng ta.

          *  Người nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta thuộc về Người, chứ không phải thuộc về tội lỗi hay thế gian.

          *  Người giúp chúng ta đứng vững khi sợ hãi làm đầu gối chúng ta bủn rủn.

          *  Người bảo chúng ta rằng chúng ta không cô độc khi lo lắng đe dọa chế ngự chúng ta.

          *  Người cho chúng ta được mạnh mẽ ngay cả khi những phấn đấu lập đi lập lại khiến chúng ta hao mòn sinh lực.

          Nếu bạn muốn biết thế nào là có Chúa Giê-su bênh vực bạn, thì bạn hãy làm điều các môn đệ Chúa đã làm khi họ đi ngang qua đồng lúa:  hãy để Người nói thay cho bạn.  Trong khi cầu nguyện, bạn hãy để Người nói với bạn:  “Còn Ta, Ta cũng không lên án con đâu” (Gio-an 8:11).  Ban đêm, bạn hãy nhìn lên bầu trời đầy sao và hãy nhớ lời Người hứa sẽ luôn trung thành.  Khi đi xưng tội, bạn hãy để Người kéo bạn vào trong vòng tay ấm áp của Người và bảo đảm với bạn về tình yêu của Người.

          Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa vĩnh cửu, là Luật sư của bạn!  Mong hết thảy chúng ta học được cách làm câm đi những tiếng nói tố cáo đang ở trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta xác tín được sự che chở bênh vực đầy yêu thương của Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, tiếng Chúa đem lại sự xác tín và sự sống.  Chúa không khi nào lên án.  Có Chúa là Đấng bênh đỡ con, con biết con có thể bước đi trong vui mừng và tự do”.