Thứ Hai tuần 22 Thường niên

Lễ nhớ thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

 

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 2:1-5

 

... Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.  (1 Cô-rin-tô 2:5)

 

          Thánh Phao-lô tông đồ là người sáng giá, đầy khả năng thuyết phục và am tường thần học Do-thái.  Tuy không tránh được những thiếu sót, nhưng ngài vẫn là một trong số những người có ảnh hưởng nhất trong Giáo Hội sơ khai.  Giáo hội Cô-rin-tô, một cộng đoàn đang lớn mạnh và đầy nỗ lực, đã chứng minh cho công nghiệp của vị “tông đồ dân ngoại” vĩ đại này (Rô-ma 11:13).  Tuy nhiên thánh Phao-lô lại luôn thận trọng khi ngài nhấn mạnh rằng Giáo Hội đã được xây dựng “trên quyền năng của Thiên Chúa”, chứ không phải trên sự khôn ngoan của cá nhân ngài hay của bất cứ tông đồ nào khác.

          Giống như thánh Phao-lô, chúng ta cũng được kêu gọi xây dựng Giáo Hội.  Rồi cũng như thánh Phao-lô, chúng ta được kêu gọi xây dựng Giáo Hội trên nền tảng là sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải của riêng chúng ta.  Vậy như thế có phải là chúng ta không nên năng động và dấn thân khi rao giảng Tin Mừng không?  Dĩ nhiên là không phải!  Nhưng chúng ta phải làm bất cứ điều gì cần và sử dụng bất cứ khí cụ nào có thể để trình bày Tin Mừng.  Đó chính là ý nghĩa của lý tưởng “trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người” (1 Cô-rin-tô 9:22).

          Điều quan trọng không phải là những gì bạn có thể hoặc không thể làm.  Bạn không cần  phải tỏ ra gây được ấn tượng hay cảm thấy mình mạnh mẽ và đầy năng lực.  Nhưng bạn chỉ cần lắng nghe Chúa Thánh Thần và hết sức theo sự dẫn dắt của Người mà thôi.

          Cách tốt nhất để làm người chia sẻ hữu hiệu Tin Mừng là hãy thinh lặng ngồi với Chúa để cầu nguyện hằng ngày.  Bạn hãy dẹp mọi lo lắng sang một bên;  hãy chú tâm vào Chúa Giê-su, vương quốc của Người và mục đích của Người là đem người ta về thiên đàng.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần dạy bạn biết những cách tốt nhất để làm chứng và chia sẻ đức tin của bạn.  Rồi tiến thêm một bước nữa, là trong ngày hãy hành động theo những điều bạn nghĩ là Chúa đã nói với bạn.  Bạn cứ nhớ:  điều quan trọng nhất không phải là chúng ta làm gì, nhưng là đặt hy vọng vào quyền năng của Chúa hoạt động trong chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con muốn theo sự dẫn dắt của Chúa.  Xin Chúa cho con biết Chúa muốn con làm gì hôm nay, để con có thể dọn đường cho quyền năng Chúa được tỏ hiện trong thế giới này”.