Thứ Năm tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 5:1-11

 

Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.  (Lu-ca 5:3)

 

          Khi Mẹ Tê-rê-xa Calcutta nghe tiếng Chúa gọi để bắt đầu lập một hội dòng mới nhằm phục vụ những người nghèo nhất trong các người nghèo, thì Mẹ đã là một nữ tu khấn trọn thuộc dòng Các Nữ tu Loreto rồi.  Mẹ trình dự án lên các bề trên, nhưng họ nghĩ dự án ấy kỳ cục.  Họ xin mẹ hãy chờ đợi, viết xuống những điểm tốt của kế hoạch và cân nhắc những cơ hội thành công.  Mẹ Tê-rê-xa trung thành thực hiện tất cả những điều ấy, nhưng điều Mẹ quan tâm nhất, đó là “sự khôn ngoan” của kế hoạch đơn thuần là Chúa đã dạy Mẹ hãy làm việc ấy.

          Xét trên bình diện có tính cách trần thế hơn, lời khuyên lưới cá của Chúa Giê-su, một bác thợ mộc, nhất định là kỳ cục đối với ông Phê-rô, một dân chài lưới lão luyện.  Các điều kiện thì xa vời thực tế, còn mấy tay chài lưới đã mệt đừ rồi.  Nhưng ông Si-môn, giống như Mẹ Tê-rê-xa, đã lắng nghe và kết quả thật phi thường.  Mẻ lưới cá ngoài sức tưởng tượng này đã không xảy ra vì những mồi tốt lôi cuốn cá.  Cũng chẳng phải nhờ độ ấm của nước hồ hoặc tài cán của những người chài lưới.  Thành quả của ông Phê-rô chỉ là nhờ làm điều Chúa Giê-su đã truyền dạy.

          Còn bạn thì sao?  Những người láng giềng có thể lấy làm lạ tại sao bạn dậy sớm sáng Chúa Nhật để đi dự Thánh lễ thay vì nằm ngủ thoải mái.  Những người cùng sở làm có thể thắc mắc vì bạn giữ miệng lưỡi thay vì nói không tốt về người đã làm cho bạn bị tổn thương.  Nhưng bạn đang làm những điều này vì bạn biết đó là điều Chúa Giê-su muốn.

          Chắc bạn không được kêu gọi lập một dòng tu mới như Mẹ Tê-rê-xa, nhưng mỗi ngày bạn đều có những chọn lựa.  Mỗi chọn lựa là một cơ hội để bạn tín thác nơi Chúa, để bạn hỏi xem Chúa nghĩ gì.  Mỗi lời xin vâng bạn thưa với Chúa đều mở ra một cánh cửa để Người hoạt động trong đời sống bạn và đời sống những người chung quanh.

          Đó là điều tốt nhất khi chúng ta theo Chúa Giê-su.  Chúng ta dâng lên Chúa lời thưa xin vâng, cho dù là nhỏ bé, nhưng Chúa đáp lại còn nhiều hơn cả lời xin vâng của chúng ta.  Người đổ đầy tình yêu trên chúng ta.  Người làm cho chúng ta mạnh mẽ để thực hiện những thay đổi trong gia đình và nơi bạn bè chúng ta.

          Vậy mong chúng ta hãy tin tưởng Chúa để mà “thả lưới”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin vào sự trung thành và tình yêu của Chúa”.