Thứ Sáu tuần 22 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 4:1-5

 

Chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa.  (1 Cô-rin-tô 4:1)

 

          Nếu bạn đọc những tập sách The Lord of the Rings hoặc xem những cuốn phim ấy, bạn có thể nhớ đến Denethor, viên quản lý của Gondor.  Giống như các tổ tiên trước ông ta, ông ta đã quản trị và bảo vệ vương quốc Gondor đang khi dân chúng chờ đợi vua đích thực trở về.  Tuy nhiên Denethor lại quên đi tấm gương của các vị vua khả kính đã trị vì trước đây.  Nên ông ta đã thêm tính ích kỷ và tham lam quyền lực.

          Bạn biết bạn cũng là một người quản lý chứ?  Thiên Chúa đã ký thác cho mỗi người chúng ta một kho báu lớn lao là sứ điệp Tin Mừng cứu độ, rồi Người muốn chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ kho tàng ấy trong khi chờ đợi Vua chúng ta là Chúa Giê-su trở lại.  Người cũng muốn chúng ta hãy đem sứ điệp này đến cho thế giới, để càng có thêm người đến và tin vào Người.

          Vậy bạn phải làm thế nào để làm một người quản lý tốt của Tin Mừng?  Đây là ba đề nghị:

          Bạn hãy cử hành sứ điệp ấy.  Bạn đã được trao ban một điều còn vĩ đại hơn cả vương quốc trần gian này.  Những mầu nhiệm của Thiên Chúa đã được ban cho bạn:  chân lý Thiên Chúa là Đấng nào, kế hoạch đời đời về ơn cứu độ và lời hứa ban sự sống vĩnh cửu ở trong Người.  Bạn hãy để cho những chân lý này ăn sâu vào tâm hồn bạn và hãy cảm tạ Chúa.

          Bạn hãy lãnh trách nhiệm về sứ điệp ấy.  Người quản lý lo lắng chăm sóc nhà của chủ mình, và đối với chúng ta đó là chăm sóc Giáo Hội.  Dù là chăm sóc bằng cầu nguyện hay tích cực tham gia, bạn hãy quyết định xem bạn làm sao có thể giúp đỡ giáo xứ của mình phát triển.

          Bạn hãy chia sẻ sứ điệp ấy.  Nếu Tin Mừng chỉ dành cho một nhóm gồm những người ưu tú, thì Giáo Hội sẽ chẳng khi nào rời khỏi Giê-ru-sa-lem.  Xây dựng Giáo Hội nghĩa là đem sứ điệp Tin Mừng đến càng nhiều người càng tốt.  Hôm nay bạn hãy tìm cách nào đó để chia sẻ Tin Mừng, hoặc bằng lời nói hay việc làm.

          Khi Chúa Giê-su lên trời, Người đã sai Thánh Thần xuống đầy tâm hồn bạn.  Thánh Thần này sẽ làm cho bạn được mạnh mẽ để bạn loan truyền Tin Mừng, phục vụ Giáo Hội, và ngợi khen Thiên Chúa.  Đó là công việc của người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa!  Vậy hôm nay bạn hãy mời Chúa Thánh Thần đến giúp đỡ bạn vui vẻ đón nhận sứ mệnh này.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã trao ban cho con Tin Mừng.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con làm người quản lý Tin Mừng cho đến ngày Chúa Giê-su trở lại trong vinh quang”.