Thứ Bảy tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:43-49

 

Xem quả thì biết cây.  (Lu-ca 6:44)

 

          “Hãy cho tôi biết bạn bè của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai”.  Câu ngạn ngữ cổ xưa này chứa đựng rất nhiều chân lý Tin Mừng.  Đúng vậy, bài đọc hôm nay nói về việc xem quả biết cây cũng nói lên một điều tương tự.  Gốc gác của bạn cho thấy cách bạn trưởng thành và quyết định của bạn về thứ loại và phẩm chất hoa trái bạn sẽ mang lại.  Chắc chắn chúng ta có được một số hỗ trợ và thức ăn tinh thần đến từ bạn bè và những người liên hệ, và như thế sẽ phản ánh ảnh hưởng của họ trong đời sống chúng ta.  Bạn hướng về đâu để biết được quyết định của bạn phải dựa trên nền móng nào, điều này sẽ nói lên phần nào lối sống của bạn.

          Tiến thêm một bước nữa, chúng ta có thể áp dụng điều này     vào đời sống gia đình.  Hơn ai khác, cha mẹ là nguồn cội phát triển và học hỏi lúc ban đầu và gây ảnh hưởng nhiều nhất đối với con cái họ.         Gia đình là “thửa đất” để con cái đâm rễ sâu – và cũng là đất gây ảnh hưởng đáng kể nhất đối với việc sinh hoa kết trái của chúng sau này.

          Vậy chúng ta có thể lý luận chắc chắn rằng nếu cha mẹ là những người đã đâm rễ sâu nơi Chúa Ki-tô thì họ sẽ đem lại hoa trái là những người con biết rõ mình là ai và biết mở lòng đón nhận Chúa.  Cho nên câu hỏi sẽ là “Tôi phải làm thế nào để cho con cái tôi có được nền móng thích hợp ở trong Chúa?”

          Câu trả lời không có gì là vĩ đại đâu.  Nhiều khi những việc nhỏ mọn nhất lại gây ảnh hưởng lớn nhất.  Hãy cho con cái bạn nhìn thấy bạn cầu nguyện.  Khi nào có thể, bạn hãy chia sẻ với chúng điều bạn nghĩ là Chúa đã nói cho bạn biết khi bạn cầu nguyện.  Qua những hành vi tỏ lòng thương xót của bạn, hãy cho chúng thấy việc tha thứ đem lại sự sống và chữa lành.  Thậm chí điều nhỏ nhặt như hãy nói “Tôi tha thứ cho bạn” thay vì nói “Không sao, không sao” cũng có thể tạo sự khác biệt lớn.

          Bạn nhớ nhé, mục tiêu của bạn là giúp cho con cái tìm được sự yên ổn và dưỡng dục ở trong Chúa.  Điều này sẽ được thực hiện nếu bạn tạo được một môi trường thích hợp cho chúng.  Thế rồi, khi thế giới của chúng đã vượt qua ranh giới gia đình, thì con cái sẽ đi tìm những nguồn năng tiếp tục giúp đỡ cho sự trưởng thành mà bạn đã khởi sự nơi chúng.  Có thể chúng cố gắng đi tìm những đường lối khác, nhưng chúng sẽ luôn biết được những gì thực sự có khả năng mang lại sự an toàn và bình an mà chúng hằng mong đợi.  Vậy bạn phải chắc chắn là những nỗ lực của bạn nhằm đào tạo và rao giảng Tin Mừng cho con cái bạn sẽ đi theo chúng tới bất cứ nơi nào chúng đến.

 

          “Lạy Cha, con tin rằng Cha sẽ giúp con chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng của Cha ở trong gia đình con”.