Thứ Hai tuần 23 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 5:1-8

 

Hãy lấy bánh không men, là lòng tinh tuyền và chân thật.  (1 Cô-rin-tô 5:8)

 

          Chắc chắn thánh Phao-lô đã nghiêm khắc đối với giáo hội Cô-rin-tô!  Ngài khiển trách họ dung túng sự vô luân, tố cáo sự kiêu căng của họ và ra lệnh cho họ phải loại bỏ con người vô luân ấy đi, vậy có phải ngài cũng là người đã viết một bài suy niệm thật cảm động nói về lòng mến (1 Cô-rin-tô 13) sau đó mấy trang không?

          Đúng vậy.  Thật là ý nghĩa khi người ta gặp thấy việc khiển trách mạnh mẽ của thánh Phao-lô và bài thánh ca về lòng mến ở trong cùng một bức thư, đồng thời ngài giải thích về sự sống đời đời mà Chúa Giê-su đã khứng ban cho chúng ta (1 Cô-rin-tô 15:1-28).  Thánh Phao-lô luôn đặt các luận lý của ngài trong bối cảnh của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng về một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Đấng ban cho dân Người ơn chuộc tội và cứu độ.

          Mục đích thánh Phao-lô khi sửa sai những hành động của tín hữu Cô-rin-tô còn lớn lao hơn cả việc sửa đổi lối sống.  Ngài muốn mở mắt họ để họ nhận ra vẻ đẹp, vinh quang và những đòi hỏi của sự sống mới mà họ đã lãnh nhận.  Sự sống ấy chẳng những chú trọng đến hành động, mà hơn thế nữa, còn chú trọng đến những thái độ và những động lực của tâm hồn nữa.  Nó kêu gọi người ta sống hiền hòa và tha thứ thay vì thù hận, yêu thương và kiên nhẫn thay vì thất vọng và nóng giận.  Cho nên ngài khuyến khích họ thay đổi lối sống để có thể tíếp tục vui sống mối tương quan với Chúa.

          Có lẽ bạn quen biết ai đó giống như thánh Phao-lô, nhờ sự cảm thông và yêu thương có tài nói ra những sự thật khiến người ta khó chịu.  Những lời của họ lôi kéo bạn không những phải xét lại những hành động của mình, mà còn giúp bạn nhận ra thế nào là cuộc sống “được sửa sai” của bạn.  Có thể đó là vị lãnh đạo đã chấn chỉnh một giáo xứ, hoặc có thể là một người ít quan trọng hơn, thí dụ một người bạn tốt hay anh chị em trong nhà.  Có lẽ bạn không luôn thích nghe những điều họ nói, nhưng bạn biết những lời ấy là đúng.  Lòng thành thực khi họ nói lên sự thật đã chình phục bạn.

          Đức Giáo Hoàng Phanxicô là một người đầy kinh nghiệm về việc cân bằng giữa thành thực và sự thật.  Ngài không ngần ngại tố cáo việc giả hình và tham lam, công việc ngài vẫn thường làm.  Nhưng ngài cũng rất cảm thông với những ai lạc đường, đau khổ và   đang tìm hiểu.

          Chẳng phải là một ơn phúc khi đời mình có được những người yêu thương nên mới dám nói cho bạn những sự thật khó chấp nhận và họ đã nói ra với tấm lòng ưu ái sao?

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã cho đời con có những ngưởi giúp đỡ con sống đức tin của mình”.