Thứ Năm tuần 23 Thường niên

Lễ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a

 

Suy niệm Mát-thêu 1:1-16, 18-23

 

Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su.  (Mát-thêu 1:21)

 

          Bạn có nghĩ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a có một danh sách những điều phải hoàn tất không?

          Danh sách đó gồm những mục tiêu người ta muốn đạt được trước khi chết:  thí dụ như viết lại lịch sử cuộc đời mình, viếng thăm một thành phố ngoại quốc, hoặc đi nhảy dù từ máy bay.

          Thực khó mà tưởng tượng được danh sách các mục tiêu của Mẹ Ma-ri-a gồm những gì.  Dường như Mẹ đã có sẵn một số mục tiêu, mặc dù đó chỉ là những ước mơ cuộc sống của Mẹ sẽ tiến triển ra sao sau khi mẹ và thánh Giu-se kết hôn.  Tuy nhiên khi mừng lễ sinh nhật của Mẹ Ma-ri-a hôm nay, chúng ta vẫn có thể nhận thấy rằng những thành công vĩ đại nhất của Mẹ đã được thể hiện khi Mẹ dẹp qua một bên những mục tiêu của riêng Mẹ, để thưa lời xin vâng đối với bất cứ điều nào trong danh sách mục tiêu của Thiên Chúa dành cho Mẹ.

          Chúng ta biết rằng thưa xin vâng như vậy không luôn dễ dàng đâu.  Có lẽ Mẹ Ma-ri-a chẳng bao giờ biết trước được mình sẽ sớm mang thai hoặc phải trốn sang Ai-cập, hay nhìn người con duy nhất của mình chết nhục nhã trên thập giá.  Lại nữa, có lẽ Mẹ cũng không khi nào nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên có mặt trong hằng trăm phép lạ, làm chứng cho sự sống lại của con mình, hoặc trong biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống.

          Mẹ Ma-ri-a cho chúng ta thấy việc thưa xin vâng trước kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta có thể mang lại phần thưởng lớn lao hơn bất cứ mục tiêu nào của riêng chúng ta.  Dĩ nhiên có những thách đố chúng ta không ngờ, nhưng những thách đố ấy lại trở nên nặng nề hơn do sự mạo hiểm, phấn khích, thậm chí do cả niềm vui nảy sinh từ việc sống mối tương quan với Thiên Chúa toàn năng.  Bạn không bao giờ biết được chính xác Chúa sẽ dẫn bạn đi tới đâu.  Bạn không bao giờ biết được chính xác Chúa muốn bạn làm gì.  Nhưng bạn có thể chắc chắn rằng việc theo Chúa sẽ đem đến cho bạn những ân phúc không diễn tả nổi, giống như Mẹ Ma-ri-a đã nhận được.

          Hôm nay, bạn hãy dành chút thì giờ để tôn kính Mẹ Ma-ri-a như một phụ nữ đã cho chúng ta thấy phải thưa xin vâng với kế hoạch của Chúa như thế nào.  Bạn hãy cám ơn Mẹ vì Mẹ đã mở lòng đón nhận Chúa và bỏ đi những mục tiêu của riêng mình để đổi lấy những mục tiêu của Chúa.  Nhất là bạn hãy tin rằng Chúa không dành cho bạn điều gì ngoài những điều tốt đẹp.

 

          “Lạy Cha, xin Cha đến và làm cho con được mạnh mẽ để trở nên giống như Mẹ Ma-ri-a hơn, là suy niệm lời Chúa trong tâm hồn, mở lòng đón nhận kế hoạch Chúa dành cho đời con, yêu mến Con Cha, và hát lên lời ngợi khen Cha mỗi ngày”.