Thứ Sáu tuần 23 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 9:16-19, 22-27

 

Tôi đã trở thành nô lệ của mọi người.  (1 Cô-rin-tô 9:19)

 

          Hôm nay là ngày mừng lễ thánh Phê-rô Claver, một người đã thể hiện phương thức truyền giáo của thánh Phao-lô tông đồ.  Ngài đã trở thành “nô lệ của mọi người” để có thể chinh phục họ.  Đúng vậy, ngài đã coi mình là “một người nô lệ vĩnh viễn của những nô lệ da đen”.

          Phê-rô Claver (1581-1654) đã học hành và phục vụ Giáo Hội ở quê nhà Tây-ban-nha.  Nhưng trong thời gian được đào tạo làm tu sĩ dòng Tên, ngài đã nghe Chúa nói với mình qua Alphonsô Rodriguez, thầy gác cổng trường đại học.  Thánh Anphonsô Rodriguez trở thành vị hướng dẫn của ngài và đã khuyên ngài hãy đi truyền giáo cho những thuộc địa của Tây-ban-nha.  Được khích động do viễn tượng ấy, Phê-rô đã nộp đơn và được phép thực hiện việc truyền giáo rất nhiều thử thách và nguy hiểm này.

          Sau khi tới Cartagena, Columbia, và đã tận mắt chứng kiến việc buôn bán nô lệ da đen, Phê-rô tìm ra ơn gọi của mình.

          Cartagena khi ấy trở thành một hải cảng phát triển, ở đó mỗi năm có hàng chục ngàn nô lệ gốc Châu Phi được chở đến.  Claver quyết định gặp từng con tàu cập bến.  Ngài đã mang theo thuốc men, thực phẩm và cả thuốc lá cho những người Phi Châu đang rất sợ hãi, rồi ngài chỉ rời bỏ sau khi đã giúp đỡ cho từng người một.  Ngài bảo:  “Chúng ta phải nói với họ bằng đôi tay, trước khi cố gắng nói với họ bằng môi miệng”.

          Và ngài cũng nói với họ bằng môi miệng nữa!  Sử dụng hình vẽ, thông dịch viên và vốn liếng ngôn ngữ Angola sơ đẳng của mình, Claver đã dạy họ hiểu biết về Chúa Giê-su và chuẩn bị cho họ được rửa tội ngay tại hải cảng.  Ngài cố gắng giúp cho họ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ lớn lao hơn hết mọi sự, thậm chí hơn cả sự tàn ác của những kẻ bắt giữ họ nữa.

          Thánh Phê-rô Claver đã mạnh mẽ bênh vực phẩm giá của những người nô lệ và tranh đấu cho nhân quyền của họ.  Ngài đã làm hết sức để chắc chắn rằng gia đình họ được chung sống với nhau.  Ngài khẩn khoản xin các chủ nô lệ hãy đối xử với những người nô lệ vừa được rửa tội này như là anh chị em trong Chúa Ki-tô.

          Ai bước chân đến Cartagena cũng đều nhận thấy ảnh hưởng của thánh Phê-rô Claver.  Ngài không phân biệt người Công giáo, Tin lành hay Hồi giáo.  Chính vì thế, ngài là vị thánh bảo trợ của những liên hệ sắc dân.  Và cũng vì thế, ngài có thể trở nên gương mẫu cho chúng ta ngày nay khi chúng ta phải đối mặt với bạo động và thành kiến do kỳ thị sắc tộc.

 

          “Lạy Chúa, nhờ gương lành của thánh Phê-rô Claver, Chúa cho chúng con thấy phải tôn trọng phẩm giá của mọi người.  Xin Chúa giúp con biết nhìn mọi người như anh chị em trong Chúa Ki-tô”.