Thứ Hai tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 7:1-10

 

Thưa Ngài… tôi không đáng.  (Lu-ca 7:6)

 

          Quả là một đức tin vĩ đại!  Viên sĩ quan đại đội trưởng – một người dân ngoại – đã khiêm nhượng tuyên xưng Chúa Giê-su, nhìn nhận rằng mình không xứng đáng được Chúa bước vào nhà mình.  Thậm chí ông còn sai những kỳ mục Do-thái hãy can thiệp xin Chúa giúp ông, vì ông cảm thấy không thuận tiện đến gặp một người thánh thiện như thế!

          Giờ đây bạn hãy đối chiếu những lời của ông ta với những lời các kỳ mục nói với ông:  “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho.  Vì ông quý mến dân ta” (Lu-ca 7:4).

          Trong hai cách tiếp cận, cách nào đúng?  Viên sĩ quan không xứng đáng hay xứng đáng?  Ông ta có nên tìm cách giúp đầy tớ của ông được lành bệnh dựa trên những hành vi ưu ái trước đây của ông không?  Hay ông có nên sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà cầu xin Người thương xót ban cho ông một ân sủng và sự nâng đỡ mà ông không đáng nhận không?  Nếu là trong những tình huống khác thì câu trả lời không phải là cách tiếp cận này hay cách tiếp cận kia.  Nhưng ở đây, câu trả lời là cả hai.

          Đó chính là tin vui.  Chúng ta có thể dễ dàng quên rằng mình tùy thuộc vào lòng thương xót của Chúa mọi nơi mọi lúc.  Mỗi đức tính chúng ta có đều là một ân huệ do bàn tay Chúa quảng đại ban cho.  Người ta cũng có thể dễ dàng nghĩ rằng Chúa Giê-su “nợ” chúng ta một ân huệ vì chúng ta trung thành.  Nhưng thực tế là chúng ta nợ Người về tất cả những gì chúng ta là và tất cả những gì chúng ta có.  Người là Đấng cứu độ chúng ta chứ không phải là doanh nhân đồng nghiệp với chúng ta.  Người là Chúa của chúng ta chứ không phải là ông hàng xóm của chúng ta.

          Đồng thời Chúa muốn chúng ta biết rằng Người thấy hết mọi sự chúng ta làm và điều ấy làm cho Người vui lòng.  Người thấy mọi hành vi ưu ái của chúng ta, nghe mọi lời cầu nguyện sám hối và tin tưởng của chúng ta, rồi Người cảm nhận được mọi cảm thông chúng ta biểu lộ với những người chung quanh.  Tất cả những hành vi này đều làm cho Người dủ lòng đáp lại chúng ta với tình yêu, chữa lành và ân sủng.

          Khi ở bên Chúa, chúng ta trở nên vừa khiêm nhường vửa mạnh dạn.  Chúng ta biết mình không xứng đáng, nhưng chúng ta cũng biết Chúa đầy lòng thương xót biết bao.  Giáo Hội giúp chúng ta học biết sự cân bằng này, bằng cách đặt những lời của viên sĩ quan Rô-ma trên môi miệng chúng ta trong Thánh lễ, ngay trước khi chúng ta mạnh dạn bước tới bàn thờ để lãnh nhận Chúa Giê-su khi chúng ta rước lễ.  Ước gì hết thảy chúng ta hãy trở nên giống như viên sĩ quan này, đầy tin tưởng và khiêm nhường của lòng tin!

 

          “Lạy Chúa, con không đáng Chúa ngự vào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”.