Thứ Sáu tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 8:1-3

 

Cùng đi với Người… có nhiều người khác nữa.  (Lu-ca 8:1-3)

 

          Chúa Giê-su là một vị thuyết giảng hết sức lôi cuốn và là Đấng làm phép lạ đầy quyền năng, nên Người đã có thể rất thành công trong sứ vụ.  Người là Đấng làm phép lạ có thể ra lệnh cho các thần ô uế xuất khỏi kẻ bị chúng ám, cho gió lặng biển êm.  Người có thể khiến bánh, nước hoặc lửa từ trời xuống.  Người không cần phải có ai giúp đỡ.

          Vậy tại sao Chúa lại chọn liên đới với một nhóm đủ hạng người với tính cách làm môn đệ của mình?  Có lẽ sự đa dạng của họ cho chúng ta câu trả lời.  Bạn nhớ là những người nam nữ này thuộc thành phần làm ăn cũng như công chức, có học cũng như ít chữ nghĩa.  Điều duy nhất họ có cùng mẫu số chung là họ đã thưa xin vâng với Chúa Giê-su.

          Chúa Giê-su không mong đợi những người này phải giống như nhau.  Chúa thích mỗi người một vẻ.  Người khích lệ những tài năng Người nhận thấy nơi mỗi môn đệ.  Kẻ thì giỏi nghề lưới cá và dọn bữa.  Người khác thì có tài tìm ra những nơi chốn để nhóm ở lại.  Lại có những người chuyên cung cấp những giúp đỡ tài chánh và nơi tạm trú.  Chúa vui mừng đón nhận bất cứ nguồn năng nào họ đem lại, tài năng nào họ có và sử dụng chúng cho hữu hiệu.

          Nhưng tại sao Chúa lại làm tất cả những điều ấy?  Chúa Giê-su hiểu rằng Chúa Cha muốn ban cho thế giới này vô số những cách biểu lộ tình yêu và ân sủng của Người.  Người muốn có một cộng đồng trong đó hết mọi kẻ đi tìm kiếm đều được đón nhận, một vương quốc giống như tấm thảm dệt đầy mầu sắc gồm những cá nhân, ưu điểm và tính khí khác biệt.  Nếu Chúa chọn toàn những người lưới cá, thì có thể là Người kỳ thị những kẻ thu thuế.  Nếu Chúa chỉ chọn người nghèo khổ, thì những kẻ giàu có sẽ cảm thấy mình không được đón tiếp.

          Giáo Hội là thế đó.  Chúa Giê-su vẫn còn quy tụ những người thuộc đủ mọi thành phần không ngờ.  Người chia sẻ với những thất vọng và chiến thắng của chúng ta.  Người thích dành thì giờ ở với chúng ta, rồi Người tìm ra những phương thức sáng tạo để làm cho những tài năng của chúng ta hữu dụng trong việc xây dựng vương quốc Người.  Người dùng chúng ta để đến với những người khác, mỗi người theo cách thức riêng của chúng ta.  Mỗi người chúng ta đều thiết yếu trong công việc ấy – cả bạn nữa!

          Bạn là một thành phần thuộc cộng đồng năng động ấy.  Vậy bạn hãy dâng lên Chúa Giê-su mọi ưu điểm cũng như nhược điểm của bạn, dâng lên Người những kinh nguyện cũng như ước mong của bạn.  Bạn hãy để Người sử dụng tính cách độc đáo của bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã mời gọi con thuộc về dân Chúa.  Xin giúp con đừng giữ lại gì cả”.